Gft Wel/Niet lijst

Gepubliceerd op 27 januari 2021

Een record hoeveelheid aan huishoudelijk gft-afval is er in 2020 ingezameld. Veel mensen hebben thuis gewerkt en in de tuin gewerkt, waardoor er veel is ingezameld. Ook hebben mensen via de in 2020 gepubliceerde gft-wel/niet lijst de juiste bak gevonden. De gft-wel/niet lijst is het resultaat van een goede samenwerking in de keten. Een samenwerking die ook goede verwerking van de record hoeveelheid ingezameld gft tot gevolg heeft.

De huidige lijst wordt door veel gemeenten en afvalbedrijven gebruikt in de communicatie naar bewoners. We roepen alle partijen in de keten, dus burgers, gemeenten, inzamelaars en verwerkers, op om deze lijst overal te gebruiken zodat we gezamenlijk meer en beter gft kunnen inzamelen. Als er in uw communicatie nog een verouderde of onjuiste versie van de lijst wordt gebruikt, kunt u op deze site de actuele lijst downloaden. Op deze website staat de lijst (pdf, 159 kB) met alle juiste termen van wat er wel en niet in de gft-bak thuis hoort.
Dus kijk voor de zekerheid ook op uw eigen site of hier de laatste versie van de gft-wel/niet lijst wordt vertoond. Bij twijfel kunt u altijd in uw communicatie verwijzen naar de site van Milieu Centraal, hier staat ook de laatste actuele informatie over gft afvalscheiding op.

wel/niet lijst voor gft-afval