2.2 Wie is/zijn de doelgroep(en)?


U heeft altijd met verschillende doelgroepen te maken: interne en externe, op verschillende niveaus, met uiteenlopende belangen en taken. Voor gerichte en effectieve communicatie is het van belang om deze doelgroepen te onderscheiden en goed te kennen.

Breng de doelgroepen in kaart op basis van gedragsfactoren, persoonlijke kenmerken, omgevingskenmerken of gebruik van communicatiekanalen. Let daarbij ook hoe u de verschillende doelgroepen het beste kunt bereiken. Doe eventueel onderzoek naar de kenmerken van uw doelgroep. Om hier meer over te weten te komen, kunt u verschillende onderzoeksmethoden gebruiken.

Meer informatie over onderzoeksmethoden (pdf, 72 kB).

Maak vervolgens een keuze op wie u zich allereerst richt. Bij welke groep heeft u de meeste kans op verbetering (quick wins)? Welke groep is goed te bereiken? Begin bij deze groepen (het laaghangend fruit) en kijk dan later of u ook andere groepen mee kunt nemen. Start met een pilot. Zo leert u snel wat het beste werkt en waar bijsturing van de communicatie-aanpak nodig is.

vorige     terug naar het overzicht     volgende


help jij ook mee