6 Evaluatie


Hoe evalueert u de resultaten?

In feite begint het plannen van de evaluatie al voordat u überhaupt met het project begint. Wat wilt u meten en weten? Wilt u resultaten weten of wilt u het proces evalueren? En wat betekent dat voor de voorbereiding? Het is handig als u uw doelen op alle niveaus SMART hebt geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.

U kunt verschillende resultaten meten:

Algemeen doelbloembakken

Zijn de algemene doelen gehaald, zoals minder kosten voor afvalverwerking of een goed functionerend afvalophaalsysteem?

Gedragsdoel

Wordt er daadwerkelijk meer en beter afval gescheiden? Dan moet u ook weten welke uitgangspositie u had (0-meting). Uw meting zit op het niveau van het doelgedrag.

Gedragsfactor

Is de attitude over afval scheiden daadwerkelijk veranderd? Is de kennis over wat bij het PMD hoort verbeterd? Voelen doelgroepen zich beter in staat om hun afval goed te scheiden?

U meet hier op het niveau van de factoren die u wilde beïnvloeden. Ook hier geldt dat u een 0-meting en bij voorkeur ook een controlemeting doet. Is er ook samenhang met het daadwerkelijk vertoonde gedrag? Oftewel: heeft u op de juiste factor ingezet?

Hoe evalueert u het proces?

U stelt vragen over het proces van de ontwikkeling van de interventies en de uitvoering van de interventies.

  • Heeft uw communicatie alle relevante amstelveendoelgroepen bereikt? Is de distributie goed gegaan, heeft u de juiste kanalen gebruikt? Hebben mensen de uitingen gelezen en begrepen? U kunt dit meten door bijvoorbeeld een enquête te doen of kennis te testen.
  • Zijn de briefings goed genoeg doorgevoerd in de communicatiemiddelen? Zo niet, kunt u uitvinden wat er mis was aan de briefings?
  • Deden alle ambassadeurs of afvalcoaches hun werk? Gaven ze juiste informatie? Kregen ze mensen mee? U kunt bijvoorbeeld de ambassadeurs interviewen of juist de doelgroep die met ze te maken heeft gehad. Een bijeenkomst met de ambassadeurs of coaches of wijkregisseurs kan ook goede informatie opleveren.
  • Waren de communicatiemiddelen op tijd af en werkten ze goed?

Wat doet u met de uitkomsten?

Evalueren heeft geen zin als u niets doet met de informatie die u heeft gevonden. Maak tijd en ruimte vrij om te bekijken wat u kunt veranderen voor een volgende keer of bij het verdere verloop van uw project.

vorige     terug naar het overzicht