Tips voor de start


Tips vóór de start

Belangrijk voor het ontwikkelen van de strategie, is dat u dit doet in een gedragmultidisciplinair team. Behalve de communicatieadviseur en de beleidsmedewerker nemen ook collega’s van de uitvoering hieraan deel. Vraag eens een vuilnisman aan tafel. U zult zien dat dat veel interessante inzichten oplevert. Neem voor het interne draagvlak wethouders, raadsleden en betrokken afdelingen mee in het proces.

Start met een brainstorm met deze deelnemers, waarin u het stappenplan op hoofdlijnen bespreekt. Dit levert vast een goed overzicht van wat er allemaal speelt voor uw project en zo kunnen ook intuïtieve ideeën een plek krijgen.

Denk ook na over de inzet van sociale media, op welk moment en hoe u de media informeert.

Last but not least: vergeet niet om de medewerkers uit de eigen organisatie te inspireren om mee te doen aan afval scheiden. De gemeente en haar medewerkers moeten immers het goede voorbeeld geven.

afvalbakjes

Aan de slag met het stappenplan