Aan de slag met het stappenplan


Aan de slag met het stappenplan

stapjesHet stappenplan is als volgt opgebouwd:

Stap 1:  Verkenning van de huidige situatie

Stap 2:  Verkenning doelen, doelgroep en doelgedrag

Stap 3:  Analyse van het doelgedrag

Stap 4:  Keuze van de beïnvloedingsmethoden

Stap 5:  Implementatie plan

Stap 6:  Evaluatie van acties en resultaten

U hoeft deze stappen niet lineair te volgen. Welke stappen u kiest, hangt af van de actuele situatie in uw gemeente. Als u daar al een goed beeld van heeft, kunt u de verkenning (stap 1) bijvoorbeeld overslaan. Of misschien ontdekt u bij stap 4 dat er toch nog nader onderzoek nodig is naar een bepaalde situatie. Dan kunt u terugschakelen naar stap 1 of 2. Het kan goed zijn om soms een stap terug te doen, om er daarna weer twee vooruit te kunnen maken.

Wat is de stand van zaken in uw gemeente?

Alle gemeenten in Nederland staan voor de opgave om de hoeveelheid restafval te verminderen, tot 100 kg per inwoner per jaar in 2020. Een groot deel van de gemeenten tracht dit te bereiken door gescheiden inzameling, maar er zijn ook gemeenten die samen met de afvalverwerker in de regio bewust voor nascheiding kiezen.

Ongeacht het systeem, voor succesvol afvalbeleid is het voor gemeenten belangrijk dat de inwoners goed worden gefaciliteerd én geïnformeerd. Hoe makkelijker het burgers wordt gemaakt en hoe beter zij op de hoogte zijn van de werking en resultaten van het systeem, hoe groter hun bereidheid om aan het inzamelingssysteem mee te werken. Daar zitten toch wel grenzen aan. Eén of twee afvalcontainers op het erf of in de tuin, daar kunnen ze meestal wel mee leven. Maar als het er drie of meer worden? En: dertig meter lopen naar de ondergrondse afvalcontainer op de hoek van de straat, is misschien OK. Maar vijftig of honderd meter?heel gewoon

Zelfs als het gemeentelijk afvalbeleid goed wordt uitgevoerd en gecommuniceerd, blijkt de praktijk vaak weerbarstig. Dan wordt er toch restafval bij het GFT weggemoffeld of blijkt het plastic veel meer vervuild dan wenselijk is. Wat kunt u daar dan als beleidsmedewerker en communicatieadviseur aan doen?

Het stappenplan in deze handreiking helpt u om de praktijk te verkennen en te analyseren, waardoor u beter in staat bent om de juiste oplossingen te bedenken en in de praktijk tot uitvoering te brengen. Wie het stappenplan volgt, krijgt uiteindelijk ook inzicht in het effect van de maatregelen. Deze handreiking maakt u dat stap voor stap duidelijk.

naar de eerste stap