Meer opbrengst uit Grof Huishoudelijk Afval : Een integrale aanpak van GHA in het gebied van Circulus/Berkel Milieu


Grof Huishoudelijk Afval (GHA) is groter afval, veelal ‘huisraad’ en tuinafval. Dit afval wordt soms nog aan huis opgehaald, maar meestal brengen burgers dit naar een milieustraat. In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) vormt de restfractie GHA een speciale stroom. Het is een van de afvalstromen die in het kader van ketenbeheer nader wordt bekeken. Voor deze (afval)stromen wordt gestreefd naar reductie van de milieudruk in de hele keten met 20%.
Door Circulus/Berkel Milieu is in samenwerking met AgentschapNL en het Ministerie van I&M een project gestart om te komen tot een integrale aanpak van de restfractie GHA. Dit onderzoek betrof de eerste stap in dit project. Het betrof een verkenning van de mogelijkheden om diverse componenten in de restfractie GHA te hergebruiken. In een tweede en derde stap moeten respectievelijk de opschaling en de realisatie tot stand komen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
80 + bijlagen
Omvang 3.4 MB
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Auteur(s)
Geert Cuperus en Jules Schers