Kopie van Tijdlijn


We willen nog steeds zoveel mogelijk waardevolle materialen uit het restafval houden om te voorkomen dat ze worden verbrand. Daarom gaan we voortaan meer sturen op het percentage gerecycled materiaal. Laten we de 100 kilo daarmee los? Nee, maar het accent ligt vanaf nu op het percentage gerecycled materiaal. Het aantal kilo’s restafval wordt daarmee een resultaat van de recycledoelstelling.

Net zoals bij de eerdere doelstelling van het VANG-programma is het goed om de nieuwe recycledoelstelling vast te leggen in het afval- en/of grondstoffenbeleid van jouw gemeente. Het team van VANG Huishoudelijk afval kan je hierbij ondersteunen. Daarnaast kun je op de website van VANG Huishoudelijk afval veel informatie vinden over het meer en beter inzamelen van afval. Start bijvoorbeeld met het lezen van de VANG-handboeken of schrijf je in voor de VANG-Academie. Goede voorbeelden van andere gemeenten zijn per stroom op onze website te vinden, maar ook in onze handboeken. Liever een persoonlijke aanpak? Neem contact op met VANG-Support.

Het uitgangspunt is dat schone deelstromen verderop in de keten zorgen voor meer recycling. Daar ligt een gedeelde verantwoordelijkheid. Gemeenten en inzamelaars proberen hun inwoners zo goed mogelijk te informeren, faciliteren en motiveren om hun afval juist te scheiden. Producenten werken aan verpakkingen die steeds beter te recyclen zijn (zie ook: kidv.nl). Daarnaast worden recyclingstechnieken bij verwerkers ook steeds beter. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat we meer gaan recyclen.

Om je hierbij te ondersteunen heeft VANG-HHA de VANG Recycletool ontwikkeld. In de tool zijn standaard de gegevens uit 2022 van het CBS opgenomen. Heb je jouw afvalcijfers van afgelopen jaar al paraat, dan kun je die ook handmatig invullen. Net als de recyclepercentages. Zo kun je zien hoe je op de verschillende afvalstromen kunt sturen op het totale percentage recycling.