Uitvoeringsprogramma VANG-Huishoudelijk Afval 2020 in beeld

Gepubliceerd op 19 januari 2021

In 2020 zijn er vanuit het programma VANG-HHA weer vele activiteiten georganiseerd en producten en diensten geleverd. Hieronder een overzicht, met links.

Informatie en cijfers

 • Website VANG-Huishoudelijk Afval met kennisbibliotheek
 • Nieuwsbrief VANG-HHA
 • Databases met afvalcijfers
 • Publicatie van NL-kaart met namen en prestaties gemeenten in GRAM augustus 2020
 • Analyse 2019, VANG-vergelijker en VANG-landkaart op www.benchmarkafval.nl

Ondersteuning gemeenten

 • Adviesgesprekken met beleidsmedewerkers (31 gemeenten en 4 samenwerkingsverbanden met samen 22 gemeenten)
 • Maatwerkregeling/support, 5 trajecten
 • Presentaties/advisering bij gemeentelijk bestuur (6)
 • Support trajecten op acht actuele thema’s: financiële implicaties diftar, neveneffecten diftar, diftar en communicatie, kwaliteit grondstoffen, rol milieustraat bij afvalbeleid, afvalcoaches, communicatie en gedrag, gescheiden inzameling GFE). De (kennis)producten komen in 2021 beschikbaar voor alle gemeenten.
 • Helpdesks, bij Rijkswaterstaat en NVRD

Workshops en trainingen

 • NVRD-talks georganiseerd in VANG
  • Succesvolle strategieën en ondersteuning VANG (62 deelnemers)
  • Cirkelwaarde (19 deelnemers)
  • VANG helpt u op weg over scenariotool (34 deelnemers)
  • GFT Wel/niet lijst (62 deelnemers)
  • Circulaire ambities gemeente Rotterdam (34 deelnemers)
  • Kostenplaatje Van Afval Naar Grondstoffen (89 deelnemers)
 • Kennissessie over GHA, 9 juni, bijgewoond van 10 gemeenten
 • Online training gedragsbeïnvloeding (komt in 2021)

Platforms en kennisnetwerken

 • Platform Innovatie Stedelijke Afvalinzameling (ISA), met ca 20 grote gemeenten en werkgroepen op de thema’s bedrijfsafval, inpandige inzameling, GF-inzameling, gedragsbeïnvloeding en ruimtelijke ontwikkeling/nieuwbouw. Het platform richt zich op kennisuitwisseling, ontwikkeling kennisproducten en pilots tbv kennisontwikkeling. In 2020 zijn vier plenaire bijeenkomsten geweest en ca 10 werkgroepsessies.

Nieuwe kennis en tools

Aparte deelprogramma’s

Gerelateerde programma’s