Nieuw uitvoeringsprogramma voor VANG Huishoudelijk Afval


banaan-nieuwsbrief
Nieuwsflits

Het nieuwe Uitvoeringsprogramma voor VANG Huishoudelijk Afval is een feit!

Op maandag 7 maart, tijdens de Week van de AfvalHelden, is de nieuwe versie van het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) gepubliceerd. Wat verandert er allemaal in het programma?

Sinds de start van VANG-HHA in 2015 helpt het programma gemeenten bij het gescheiden inzamelen van afval. Door efficiënte afvalscheiding verdwijnen waardevolle grondstoffen niet nodeloos in de verbrandingsoven en dragen we bij aan de circulaire economie. En met succes, in de periode van 2015-2020 daalde de hoeveelheid restafval van 240 kg naar 180 kg per persoon. Met de enorme impuls die afvalscheiding heeft gekregen is de kwaliteit van bepaalde deelstromen ook onder druk komen te staan.

Aangescherpte focus in het nieuwe uitvoeringsprogramma

Om tot nóg betere recycling te komen richt het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA zich in de komende jaren op twee aspecten. Ten eerste blijft de focus liggen op het nog beter scheiden van restafval. Ongeveer twee derde van al het huishoudelijk restafval bestaat uit waardevol, recyclebaar materiaal. Te veel hiervan belandt nog steeds in de verbrandingsoven. Ten tweede richt het programma zich op het verbeteren van de ingezamelde deelstromen. Vervuiling en de aanwezigheid van stoorstoffen zorgen ervoor dat er tijdens de recycling te veel waardevol materiaal verloren gaat. Via het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA wordt aan gemeenten algemene en specifieke kennis en ondersteuning geboden. De algemene ondersteuning is gericht op integrale strategieën en systemen van afvalinzameling en op communicatie richting burgers. De specifieke ondersteuning is gericht op materiaalstromen zoals bijvoorbeeld gft-afval, PMD, textiel en oud papier en karton.

Site in een nieuw jasje

Met het nieuwe uitvoeringsprogramma is ook de website in een nieuw jasje gestoken. Uitgangspunt voor de verbeteringen was een betere gebruikservaring. Kennisdocumenten zijn beter vindbaar, de algehele look ’n feel heeft een upgrade gekregen en navigatie en hiërarchie in de website zijn versimpeld. Zo navigeer je nog makkelijker naar informatie over specifieke afvalstromen, afvalscheiding en de recycling van materialen. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op onze nieuwe website.

De Week van de AfvalHelden

De week van 7 tot 13 maart staat in het teken van de mensen waar betere afvalscheiding en recycling begint: de afvalinzamelaars, de groenbeheerders en de verwerkers. Met andere woorden, de afvalhelden! Lees hier meer over deze week.

Lees hier het volledige Uitvoeringsprogramma VANG HHA 2021 – 2025

____________________________________________________________________
In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval.
Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

U ontvangt dit eenmalige bericht omdat u contact met ons heeft gehad over het programma VANG-Huishoudelijk Afval. Wilt u uit dit adresbestand verwijderd worden, dan kunt u zich hier afmelden.
Als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief VANG-HHA, blijft u die gewoon ontvangen.

Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u zich hier aanmelden.