Nieuwsbrief VANG-HHA winter 2022/2023


winter 2022/2023

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Breda laat het zien: een Zero Waste Week werkt

Een Zero Waste Week, wat is het en hoe werkt het? Afgelopen zomer vond in Breda de Zero Waste Week plaats. Een week vol duurzame lezingen, workshops, feestjes, podcasts en nog veel meer. Het doel? Inwoners van Breda laten kennismaken met een afvalvrije leefstijl. Want dat kan, als je het vraagt aan Nadia Mooij, beleidsmedewerker afval en circulariteit bij de Gemeente Breda. Met haar blikken we terug op een succesvolle eerste editie.

Wegwijzer Textiel

De milieudruk van textiel is enorm groot. De textielindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor 10% van de totale CO2-uitstoot, en bij de productie ervan wordt heel veel water gebruikt. Om gemeenten op weg te helpen bij het meer én beter scheiden van hun textiel is door VANG-Huishoudelijk Afval een Wegwijzer Textiel ontwikkeld. Hierin vind je een aantal belangrijke aanknopingspunten om aan de slag te gaan met textiel.

Onderzoek UPV luiers

Medio vorig jaar heeft Staatssecretaris Heijnen aangegeven aan de slag te gaan met een UPV voor luiers en incontinentiemateriaal. Om tot een UPV te komen heeft het Ministerie van IenW aan de adviesbureau’s Tauw en Rebel opdracht gegeven hiervoor een adviesrapport met aanbevelingen op te stellen. Zij zullen hiervoor in de komende maanden stakeholderbijeenkomsten houden en meerdere interviews afnemen.

Textielcongres voor gemeenten

Op donderdag 9 februari 2023 organiseren Rijkswaterstaat en de NVRD het textielcongres voor gemeenten. Textiel is een zeer belangrijke stroom. De wereldwijde textielsector is vervuilender dan de lucht- en scheepvaart samen! Afgedankt textiel wordt veelal via gemeentelijke inzamelbakken ingeleverd en gemeenten doen er alles aan meer en kwalitatief beter textiel in te zamelen.

Wat gaat de SUP voor u betekenen?

Wat gaat de Singe-use-plastic (SUP)-regelgeving voor u als gemeente betekenen? In de folder 'Wat gaat de SUP voor u betekenen?' leest u over maatregelen om het gebruik van plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen te verminderen, maatregelen in uw eigen bedrijfsvoering, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de bewustmakingsmaatregelen sigaretten, regels voor consumptie ter plaatse, onderweg, afhalen of bezorgen
en over regels voor festivals en evenementen.

Lees ook hoe de vergoeding voor gebiedsbeheerders en de bijdrage van producenten wordt berekend.

Overzicht Circulaire Ambachtscentra

Sinds 2019 ontvingen al 74 circulaire ambachtscentra (CA) in Nederland subsidie van het ministerie van IenW. Ook in 2022 sluiten weer een aantal nieuwe partijen aan. Deze partijen zijn belangrijk voor het Kennisnetwerk CA. Om makkelijker in contact met elkaar te komen is er een interactieve kaart ontwikkeld. Deze staat nu op de website 'Circulair Ambachtscentrum' die in het geheel in een nieuw jasje is gestoken. Op de kaart kan je selecteren op de verschillende bouwstenen van een CA of op materiaalstroom.

____________________________________________________________________
In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval.
Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.