Nieuwsbrief VANG-HHA februari 2023


februari 2023

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt je via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Op weg naar meer en betere textielinzameling

Textiel is niet de grootste grondstoffenstroom, maar wel een stroom met een significante milieu impact. Daarom is het belangrijk dat textiel niet via het restafval verloren gaat maar zoveel mogelijk op de juiste manier wordt ingezameld om uiteindelijk hoogwaardig verwerkt te worden. Wat zijn de inzameltrends? Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van recycling? En hoe gaan andere gemeenten om met de inzameling en communicatie? Dit alles kwam aan bod tijdens het succesvolle VANG-textielcongres.

Startersgids Circulair Ambachtscentrum

Met de nieuwe Startersgids Circulair Ambachtscentrum doorloop je tien stappen om zelf een circulair ambachtscentrum op te zetten in jouw gemeente. Ook staat de gids boordevol tips en voorbeelden uit de praktijk om van te leren en je te inspireren. Ben je onlangs gestart of denk je aan het starten van een circulair ambachtscentrum in jouw gemeente? In een online kennissessie nemen we je mee op weg naar een circulair ambachtscentrum.

Spoedcursus: Wegwerpplastic op evenementen

Er is een spoedcursus ontwikkeld voor organisatoren en beleidsmedewerker die aan de slag gaan met het implementeren van een circulair, ofwel afvalvrij bekersysteem en willen voldoen aan de nieuwe regelgeving. De cursus bestaat uit vier online sessies van 90 minuten. Op 6 maart is de eerste cursus en die gaat over de Regelgeving.

Nieuwe versie handboek Textiel

Textielinzameling, recycling en de transitie naar circulair textiel. Het begint met het inzamelen van een schone stroom textiel om het goed te kunnen verwerken. Welke rol kan de gemeente hierin pakken? En hoe werk je goed samen met andere ketenpartners? In deze nieuwe versie van het handboek ‘Regie op de textielketen’ vind je concrete voorbeelden en perspectieven.

Programma CE erkent belang circulair ambachtscentrum

Nederland wil in 2030 de helft minder grondstoffen gebruiken. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? In het Programma Circulaire Economie 2023-2030 staan beleidsmaatregelen voor een circulaire economie. Maatregelen die moeten zorgen voor een beter klimaat en minder vervuiling. En dat onze spullen leverbaar blijven en langer meegaan. Circulaire ambachtscentra gaan hier een belangrijke rol in spelen, zo valt te lezen in het programma.

Kleinschalige vergisting en aerobe verwerking in water

Apparaten voor kleinschalige verwerking van organisch afval worden steeds vaker toegepast, waaronder in woonwijken. In 2020 heeft LeAF in opdracht van RWS een studie uitgevoerd naar kleinschalige verwerkingsmethoden voor gft en swill. Er worden ook andere verwerkingsmethoden gebruikt. De kleinschalige anaerobe vergisting van etensresten staat momenteel steeds meer in de belangstelling. Daarnaast zijn er ook apparaten op de markt die swill verwerken met behulp van aerobe omzetting in een waterig milieu, waarna het effluent op de riolering wordt geloosd. In de studie Kleinschalige vergisting en aerobe verwerking in water zijn deze twee methoden verder onderzocht, om te kijken of en hoe zij een plaats hebben als kleinschalige verwerkingsmethode in de circulaire economie.

____________________________________________________________________
In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval.
Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je hier afmelden.