1.4 Wat is de stand van zaken?


Wat is er al aan maatregelen en communicatie?

Loop met uw projectgroep de volgende checklist door:

 • posterWelke beleidsmaatregelen zijn er al genomen? Loop alle instrumenten langs: wet- en regelgeving, handhaving, facilitering en communicatie
 • Hoe ziet de communicatie er uit? Bijvoorbeeld: wat communiceren de gemeentemedewerkers op straat (coaches, vuilnisophaler, wijkagenten, BOA’s, etc)?
 • Hoe ziet de basisstroom van communicatie over afval eruit (bijv. afvalkalender, website)?
 • Welke projectcommunicatie loopt er, bijv. voor de invoering van een nieuw afvalsysteem?
 • Houdt deze communicatie gedrag in stand? Is het effectief (genoeg) en bij wie? Waarom?
 • Zijn er onderzoeksresultaten naar bereik en effect van de communicatie? Zo niet, is het zinnig om dit alsnog te doen? Denk aan:
 • Webstatistieken
 • Resultaten campagne (0-meting - resultaatmeting)
 • Enquêtes (gerapporteerd gedrag, bereik)
 • Analyse sociale media
 • Ervaringen van bijvoorbeeld de uitvoerende diensten

In welke omgeving opereert u?

Om de juiste doelen, strategieën en middelen te kunnen kiezen, moet u een beeld hebben van de omgeving waarin u opereert. Loop de volgende checklist door met uw projectgroep:

 • Welke andere partijen zijn in het spel?
 • Wat zeggen of doen (politieke) voor- en tegenstanders?
 • Wat gebeurt er rond dit onderwerp in de pers en sociale media? Wat is het probleem achter het probleem, bijvoorbeeld bij opstandige inwoners? Wat vinden inwoners van de geplande maatregelen?
 • Dragen artikelen in de pers en posts op sociale media bij aan het realiseren van de doelstellingen, of werken ze eerder tegen? Welke weerstanden komen naar voren?
 • Wat en hoe communiceren andere organisaties over dit onderwerp of aanpalende onderwerpen?
 • Zijn er nog andere zaken waar u rekening mee moet houden?

deksels

Wie wilt u wanneer betrekken?

Uw interventies worden beter als u de juiste mensen betrekt bij de ontwikkeling ervan. In elke stap kunnen dat andere mensen zijn. Bij de verkenning van het probleem is het misschien slim om de vuilnismannen te vragen wat zij als probleem zien. Bij het verkennen van doelen en doelgroepen kan het helpen om mensen uit de doelgroep erbij te halen. In de fase waarin interventies worden bedacht of voorbereidingen worden getroffen voor de implementatie van een nieuw inzamelingssysteem, is het handig om bewoners of uitvoerders te betrekken.

vorige     terug naar het overzicht     volgende