Handboeken


Alles over Textiel

Balen textiel

Textielinzameling, recycling en de transitie naar circulair textiel. Het begint met een schone stroom textiel inzamelen om het goed te kunnen verwerken. Welke rol kan de gemeente hierin pakken? En hoe werk je goed samen met andere ketenpartners? In deze nieuwe versie van het handboek ‘Regie op de textielketen’ vind je concrete voorbeelden en perspectieven.

Handboek Regie op de textielketen (pdf, 3.2 MB)

Alles over GFT

GFT afval

Goede kwaliteit van gft-afval is een vereiste voor hoogwaardige compost. Maar hoe kunnen we hier samen voor zorgen? In het handboek ‘Regie op Kwaliteit gft-afval’ zijn voor alle stappen in de keten concrete voorbeelden en toepassingen beschreven. Van inwoner tot inzamelaar tot verwerker: iedereen heeft een stukje van de oplossing in handen.