Regie op kwaliteit GFT


Goede kwaliteit van gft-afval is een vereiste voor hoogwaardige compost. Maar hoe kunnen we hier samen voor zorgen? In dit handboek ‘Regie op Kwaliteit gft-afval’ zijn voor alle stappen in de keten concrete voorbeelden en toepassingen beschreven. Van inwoner tot inzamelaar tot verwerker: iedereen heeft een stukje van de oplossing in handen.