Regie op kwaliteit GFT

3.1 Handelingsperspectieven: een overzicht

In dit hoofdstuk beschrijven wij een aantal concrete handelingsperspectieven. Deze zijn gebaseerd op de Handreiking aanpak vervuiling GFT verschillende documenten gelinkt in de voorgaande hoofdstukken.

Deze handelingsperspectieven zijn te lezen als een 'menukaart'. Afhankelijk van de situatie en ambities in uw gemeente kunt u per onderwerp bekijken welke handelingsperspectieven relevant zijn voor uw situatie.

De handelingsperspectieven vullen elkaar wel aan. Voor het volledig optimaliseren van uw keten raden we aan in ieder geval een blik te werpen op de vragen, om te kijken of u deze kan beantwoorden en mogelijkerwijs actie kan ondernemen.

Bij de volgende onderwerpen worden handelingsperspectieven beschreven:

  1. Informatie verzamelen
  2. Inzicht verkrijgen in inzamelmiddelen en de keten
  3. Versterken van communicatie
  4. Inrichten gerichte handhaving
  5. Kaders: beleid en financiën
  6. Sturen op eigen inzameldiensten of aanbesteden

In dit hoofdstuk worden enkele concrete handelingsperspectieven beschreven die ondernomen kunnen worden om de GFT inzameling en verwerking te verbeteren.

Naast deze handelingsperspectieven kan u ook kijken in de Handreiking aanpak vervuiling GFT voor meer tips.

Zoals eerder genoemd hebben gemeente, inzamelaar en verwerker allemaal een eigen rol in de keten. Een goede verstandhouding, inzicht in elkaars uitdagingen en doorlopende afstemming en informatie-uitwisseling zorgt voor de beste kansen voor het optimaliseren van de GFT-keten. Door de stappen te doorlopen neemt u als gemeente het initiatief om de samenwerking in deze keten zo goed mogelijk vorm te geven. Op deze manier kan een gemeente actief sturen en op basis van vertrouwen als volwaardige partners samenwerken.