Regie op kwaliteit GFT

Leeswijzer

Leeswijzer

Afhankelijk van uw (kennis)behoefte kunt u op verschillende plekken in dit handboek terecht. Het handboek bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. Kennis van de GFT-keten

In dit hoofdstuk vindt u kennis over de huidige stand van zaken binnen de GFT-keten, hoe deze eruit ziet, cijfers en statistieken. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de huidige situatie rondom kwaliteit en verontreiniging en de risico's hiervan. U kunt in dit hoofdstuk terecht wanneer u vragen heeft als:

  • Waarom wordt GFT ingezameld en waarom is goede kwaliteit van belang?
  • Ik heb behoefte aan een totaaloverzicht van de GFT-keten met verdiepingsopties, waar vind ik dit?
  • Ik wil aan de slag met de kwaliteit van het ingezamelde GFT, maar hoe en waardoor wordt deze stroom verontreinigd?

2. Instrumenten

Hier vindt u informatie over hoe te sturen op hoge kwaliteit GFT, gefocust op inzameling en verwerking. U kunt in dit hoofdstuk terecht wanneer u vragen heeft als:

  • Hoe krijg ik de basis op orde bij GFT-inzameling?
  • Aan welke knoppen kan ik draaien om te sturen op hoge kwaliteit?
  • Welke communicatiemiddelen kan ik inzetten om burgers te informeren?

3. Handelingsperspectieven

Hier vindt u een concreet stappenplan om te bekijken hoe de huidige gemeentelijke sturing plaatsvindt en welke stappen genomen kunnen worden om te kunnen sturen op kwaliteit van GFT. U kunt in dit hoofdstuk terecht als u vragen heeft als:

  • Hoe krijg ik inzicht in mijn situatie?
  • Hoe kan ik sturen op kwaliteit binnen de samenwerking met organisaties in de GFT-keten?