Regie op kwaliteit GFT

Bronnen

Met dit handboek hebben we gepoogd alle beschikbare informatie omtrent de kwaliteit van GFT en gevolgen voor de GFT keten overzichtelijk bijeen te brengen en te beschrijven. We willen iedereen er op wijzen dat er een groot aantal bronnen, voorbeelden, onderzoeken en andere documentatie beschikbaar is op dit gebied. De website van het VANG programma https://www.vang-hha.nl/kwaliteit/ biedt veel kennis en aanknopingspunten voor de verbetering van de GFT keten. In dit handboek verwijzen we naar veel verschillende bronnen. Hieronder volgt een opsomming.