Regie op kwaliteit GFT

2.8 Verwerking: Contractmanagement

Contractmanagement cruciaal

Uiteindelijk is contractmanagement cruciaal bij beheersing van contracten. Voor contracten voor het verwerken van GFT is dit niet anders. Contractmanagement bestaat uit:

  • communiceren met contractpartner;
  • controleren werkzaamheden contractpartner;
  • organiseren eigen werkzaamheden die binnen het contract zijn afgesproken;
  • anticiperen op ontwikkelingen/mogelijkheden binnen het contract;
  • verdiepen in werkzaamheden partner en overwegingen: bezoek gemeenteraad/wethouders/ambtenaren bij GFT-verwerker voor tour, uitleg over GFT-verwerking en belang kwaliteit en de benodigde voorlichting/ handhaving naar burgers daarvoor

De invulling van een verwerkingscontract voor GFT kan meerdere mogelijkheden bieden die resulteren in acties om een verbeterde GFT-kwaliteit te kunnen leveren. Op basis van informatie of prikkels geboden uit het GFT-verwerkingscontract kunnen verschillende acties worden ingezet. De gemeente kan gekoppeld aan het contract om intern afspraken maken om budget vrij te maken voor deze actieplannen in het geval sprake is van afkeur van vrachten of afwijking van target percentage. Dit budget wordt dan specifiek ingezet in activiteiten om de GFT-kwaliteit te verbeteren.

Zowel actieve voorlichting als handhaving zijn arbeidsintensief en vereisen budget van een gemeente. Het grootste knelpunt bij het verbeteren van de GFT-kwaliteit is dat gemeente alleen de kosten ziet voor preventie, maar niet de opbrengsten door minder afkeur of een duurder verwerkingscontract. Daarnaast vallen deze kosten voor afkeur vaak elders in het gemeentelijke apparaat. Tot slot worden de handhavingsactiviteiten voor preventie samengevoegd met allerlei andere handhavingstaken. Hierdoor wordt de prioriteit bij handhaving onduidelijk en wordt het negatieve effect van bezuinigingen niet zichtbaar.

Als een vracht wordt afgekeurd, resulteert dit in hogere kosten voor de gemeente en geen recycling van het aangeboden GFT. Deze afgekeurde vracht is afkomstig van een inzamelroute. Het accepteren zonder actie van de afkeur zal ervoor zorgen dat de volgende vracht van dezelfde route vaker afgekeurd zal worden. Daarom zal op de inzamelroute van de (regelmatig) afgekeurde vracht intensiever aan voorlichting gedaan worden.

Als een vracht wordt afgekeurd resulteert dit in hogere kosten en geen recycling van het aangeboden GFT. Het visueel beoordelen van het aandeel verontreinigingen is lastig. Met name bij de aanwezigheid van kunststoffen wordt het daadwerkelijk aandeel verontreinigingen overschat. Het is dan ook belangrijk om steekproefsgewijs afgekeurde vrachten te laten beoordelen door een onafhankelijk meetbureau. Dit zijn weliswaar additionele kosten.

Idealiter wordt een contract zo vormgegeven dat de kosten voor de onafhankelijke inspectie komen te vervallen aan de partij die in ongelijk wordt gesteld. Hierdoor wordt voorkomen dat te makkelijk een vracht wordt afgekeurd. Als de steekproeven vaak vaststellen dat ten onrechte is afgekeurd dan zou de frequentie van steekproeven omhoog moeten. Als het goed is zal de verwerker dan vanzelf realistischer gaan beoordelen op afkeur.