Regie op kwaliteit GFT

2.1 Hoe kunnen gemeenten sturen op kwaliteit GFT?

In het vorige hoofdstuk is kennis behandeld over de huidige stand van zaken binnen de GFT-keten, hoe deze eruit ziet, cijfers en statistieken. Daarnaast werd uitgebreid ingegaan op de huidige situatie rondom kwaliteit en verontreiniging, en de risico's hiervan.

De hamvraag is natuurlijk hoe gemeenten kunnen sturen op een zo hoog mogelijke kwaliteit in de GFT-keten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze verschillende sturingsmogelijkheden, bestaande uit:

  • Sturen op de inzameling
  • Sturen op de verwerking

De instrumenten worden in de volgende pagina's uiteengezet.

Als het gaat om inzameling, kunnen gemeenten op de volgende onderdelen sturen.

Afbeelding 2.1

Als het gaat om verwerking, kunnen gemeenten op de volgende manieren sturen.

Afbeelding 2.1.1

Wanneer de verwerking is inbesteed, gelden de principes van sturing middels contracten en contractmanagement (paragrafen 2.7 en 2.8) ook. Beleidsmedewerkers van gemeenten en verwerkers dienen nog steeds goed informatie uit te wisselen en periodiek af te stemmen. Wanneer gemeenten als aandeelhouder van een verwerker mede-eigenaar zijn, kunnen zij ook sturen als aandeelhouder, door invloed uit te oefenen als lid van het bestuur.