Regie op kwaliteit GFT

Inrichten gerichte handhaving

Inrichten gerichte handhaving

Naast de optimalisering van de inzameling is de handhaving een belangrijk element om de kwaliteit van GFT te verhogen. Hierbij is het van belang dat handhavers de juiste bevoegdheden hebben om te kunnen optreden. Hierbij kunnen de volgende vragen gesteld worden:

  • Zijn de Afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit nog actueel en kloppen de aanbiedregels voor GFT?
  • Zijn handhavers bevoegd om op te treden bij verkeerde aanbiedingen?
  • Wat is er nodig om de handhaving aan te sluiten op de nieuwe situatie?

Handhaving: hoe te handelen?

  • Om deze vragen te beantwoorden en de handhaving op orde te krijgen kunt u als beleidsmedewerker in gesprek gaan met de afdeling waaronder Boa's actief zijn. Zie ook paragraaf 2.4 van dit handboek.
  • Een teamleider is veelal op de hoogte van de inzet en verschillende bevoegdheden van de Boa's die in dienst zijn of worden ingehuurd.
  • Wanneer een inzamelaar aangeeft dat er sprake is van veel verontreinig kunt u samen met de teamleider een plan opstellen om gericht(er) te handhaven.
  • Voor het juridisch afdekken van de handhaving kunt u het beste bovenstaande vragen stellen aan de juridisch medewerker van de gemeente of organisatie die handhaaft op het gebied van huishoudelijk afval (zoals GR).
  • U kunt samen de verordening en het uitvoeringsbesluit nagaan om te kijken of de handhaving juridisch geborgd is.