Extra nieuwsbrief VANG-HHA


vang-6617 uitsnede 2
Extra nieuwsbericht april 2020

beeldmerk afvalscheidingHet programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie. Vandaag een extra editie.
Lees de online versie

Inzameling en recycling textiel

Van crisis naar kans – noodzaak samenwerking in de keten overduidelijk

textDe coronacrisis raakt de hele samenleving en ook de afvalsector. De sector doet er alles aan haar dienstverlening in stand te houden. Dat lukt tot nu toe behoorlijk. Toch staat de gescheiden inzameling van textiel onder druk. In dit nieuwsbericht brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Massabalans textiel

massabalansOnder normale omstandigheden zamelt Nederland 136 kTon textiel gescheiden in, 169 kTon verdwijnt in de afvalbak. Dat blijkt uit de nieuwe Massabalans Textiel 2018 die vorige week met het Beleidsprogramma Circulair Textiel naar de Tweede Kamer is gestuurd.

spijkerbroeken

In het programma VANG-HHA werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.