Nieuwsbrief VANG-HHA februari / maart 2020


vang-6617 uitsnede 2
februari / maart 2020

beeldmerk afvalscheidingHet programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
Lees de online versie

VANG-relatiebeheer en ondersteuning in 2020

VANG-supportIn 2020 gaan we gemeenten gerichter en intensiever ondersteunen bij het afvalbeleid, gerichter en intensiever dan in vorige jaren. De kennis die we hebben opgedaan en de tools die ontwikkeld zijn worden gebruikt om burgers te blijven motiveren.

Kleinschalige verwerkingsmethoden voor GFT en swill

De lokale en kleinschalige verwerking van gft en swill staat volop in de belangstelling. Er zijn steeds meer initiatieven met als doel organisch afval om te zetten in een meststof. Een positieve ontwikkeling natuurlijk, maar dit moet wel gebeuren zonder dat het risico’s oplevert voor gezondheid en milieu. LeAF zette een aantal kleinschalige verwerkingsmethoden af tegen de bestaande regelgeving en beleid.

Afval scheiden in de binnenstad, hoe doe je dat?

De gemeente Haarlem is sinds 2017 bezig met het invoeren van omgekeerd inzamelen. Daarmee moet de hoeveelheid huishoudelijk restafval in een paar jaar worden gehalveerd. Komend jaar is de binnenstad aan de beurt. Maar het centrum is niet hetzelfde als een buitenwijk en de gemeente vroeg zich af: hoe doen andere steden dat?

Kringloop Zwolle start verkoop gereinigde donzen dekbedden

dekbeddenSinds december worden bij de kringloop Zwolle actief donzen dekbedden ingezameld. Tot die tijd kwamen ze meestal bij het afval terecht. Nu worden ze bij de inname gesorteerd. De goede exemplaren worden professioneel gereinigd en weer te koop aangeboden.

We love GFE

we love GFTWat is er loos met GFE in Nederland? Onze schillen, klokhuizen, en kliekjes worden structureel bij het restafval gegooid - en dat wat wél gescheiden ingezameld wordt, is te vaak vervuild met andere materialen. Het levert genoeg consternatie in grondstof-minnend Nederland om er een heus aanvalsplan voor op te stellen.

VANG-HHA op het grondstoffencongres

grondstoffencongresOp 19 maart 2020 kunt u het Gemeentelijk Grondstoffencongres in Nieuwegein bezoeken. Centraal staat de oproep ‘Een goed verhaal begint bij jezelf: Laten we afvalscheiding eenvoudig en beter uitlegbaar maken’. Vanuit VANG-HHA zijn we goed vertegenwoordigd tijdens de deelsessies. Komt u ook?

Video's 'GFT' en 'Wat ermee gebeurt'

appelWat mag er in de gft-bak? En wat gebeurt er met het gescheiden ingezamelde afval? Rijkswaterstaat en Milieu Centraal hebben daar video's over gemaakt die vrij te gebruiken zijn en het is mogelijk om aan het einde van de video het logo van uw gemeente toe te voegen.

Bijeenkomsten

VANG-HHA-training Hoe overtuig je je bestuurder, dag 1 (13/03/2020)

VANG-HHA-training Hoe overtuig je je bestuurder, dag 2 (27/03/2020)

Leernetwerkbijeenkomst Circulaire Ambachtscentra (07/04/2020)

In het programma VANG-HHA werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.