Nieuwsbrief VANG-HHA zomer 2022


zomer 2022

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Van milieustraat naar winkelstraat

Hoe transformeer je afval tot goede verkoopbare spullen? Vraag dat maar aan Wilma Voortman uit Zwolle. Met de WaardeRing zette deze kringloopwinkeldirecteur samen met de gemeente Zwolle een netwerk op dat afval circulair verwerkt. Ze ontvingen er al twee keer subsidie voor van Rijkswaterstaat. En haar ambities voor het netwerk reiken verder.
De stip op haar horizon is een innamepunt met demontagehal op de milieustraat in combinatie met een aantrekkelijk verkooppunt in de winkelstraat. ‘Op die manier kan regulier winkelend publiek de waarde en schoonheid van hergebruikte artikelen zien.’

Event met influencers over composteerbare plastic verpakkingen

Op 25 mei 2022 werd vanuit VANG-Huishoudelijk Afval een evenement georganiseerd in de Hortus Botanicus in Amsterdam. Dit werd georganiseerd door Milieu Centraal in opdracht van Rijkswaterstaat. Hiervoor waren tien duurzame influencers uitgenodigd, waaronder Lisa goes Vegan, thegreenlist.nl en When Sara Smiles. Het onderwerp van de dag? Composteerbare en biobased plastic verpakkingen. Na een introductie door Mariska Joustra vertelde Rob Versfeld de aanwezigen alles over het verschil tussen composteerbare en biobased plastics. Ook werd duidelijk hoe je deze kan herkennen en wat de milieu-impact van de verschillende soorten plastic is.

Week van de Asbestvrije Schuur

Van maandag 12 tot en met zondag 18 september 2022 is de Week van de Asbestvrije Schuur. De gemeente gaat dan samen met een straat of buurt de uitdaging aan om zoveel mogelijk asbestdaken van schuurtjes te verwijderen en vervangen door een gezond dak. Op de site van Milieu Centraal vind je de tools om de week als gemeente goed en veilig te organiseren.

Tweede bijeenkomst Koplopergroep Preventie

Op 21 juni 2022 is de tweede bijeenkomst van de Koplopergroep Preventie gehouden. Deze groep is begin dit jaar opgericht en wordt gevormd door negen gemeenten en drie afvalverwerkers die koploper willen worden op het gebied van afvalpreventie. Het doel van de groep is om te informeren, inspireren en activeren door kennis op het gebied van preventie te delen en gezamenlijk tot acties te komen.

Meld je nu aan voor de 'nieuwsbrief CE in de regio'

Nederland werkt hard om in 2050 een circulaire economie te hebben. Ook overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers in regio’s zijn volop bezig om de lineaire economie (take, make, waste) te transformeren naar een circulaire economie.
Sommige regio’s zijn al volop aan de slag met circulair beleid, uitvoeringsprogramma’s en projecten. Andere zijn maar net gestart of nog zoekende hoe ze de transitie vorm kunnen geven. Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren verschijnt op initiatief van Rijkswaterstaat vanaf eind augustus 2022 een tweemaandelijkse nieuwsbrief over circulaire (beleids)ontwikkelingen bij decentrale overheden en regionale samenwerkingsverbanden.
Ben je betrokken bij circulaire economie en benieuwd hoe andere regio’s aan de slag zijn met circulaire economie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief ‘CE in de regio’ en attendeer gerust ook anderen op de nieuwsbrief!

Handreiking introduceren Ja/Ja-sticker

Wilt u ook af van ongewenst reclame drukwerk in uw gemeenten en honderden kilo’s papier besparen? De Ja/Ja-sticker voorkomt verspilling! Om de invoeren van het Ja/Ja-systeem te vergemakkelijken, heeft het VANG-HHA programma de handreiking Ja/Ja-sticker gepubliceerd. Inmiddels achten steeds meer gemeenten de juridische rechtmatigheid van het systeem bewezen en is de Ja/Ja-sticker nadrukkelijk in opmars. Kijk voor meer informatie in de Handreiking introduceren ‘Ja/Ja-sticker’.

Ken je de 'Bouwstenen CE-aanpak voor decentrale overheden' al?

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in het realiseren van een circulaire economie (CE). Door bijvoorbeeld ambities en doelen te stellen, slimme partnerschappen aan te gaan en door CE te verankeren in het beleid. Maar hoe en waar begin je? En hoe kom je verder dan een aantal pilot projecten?
Het instrument Bouwstenen voor een CE-aanpak helpt decentrale overheden op weg om aan de slag te gaan met circulaire economie. Van het op peil brengen van de basiskennis over CE tot het uiteindelijk opstellen van een CE-strategie om ambities en doelen daadwerkelijk te realiseren. Inclusief verschillende voorbeelden uit de praktijk!

Elke dag repareren in Repair Café Apeldoorn-Noord

Veel Repair Cafés zijn maar een middag per maand open. Dat kan vervelend zijn als jouw koffieapparaat, stofzuiger of klok halverwege de maand een mankement krijgt. Voor dat probleem biedt Repair Café Apeldoorn-Noord een oplossing: bezoekers zijn hier elke maandag tot en met zaterdag welkom!
“Je kunt bij ons iedere dag een afspraak maken om langs te komen met een kapot voorwerp”, vertelt Kees Grimmelikhuisen. Hij is coördinator van het permanente Repair Café dat onderdeel is van circulair ambachtscentrum Foenix in Apeldoorn.

____________________________________________________________________
In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval.
Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.