Nieuwsbrief VANG-HHA januari 2023


januari 2023

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt je via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Koffiepads en theezakjes nu ook bij het gft-afval

Vanaf 1 januari 2023 mogen alle koffiepads en theezakjes bij het groente-, fruit- en tuinafval (gft). In 2020 heeft branchevereniging Koffie & Thee Nederland met een ‘Green Deal’ het initiatief genomen om met bedrijven uit de koffie- en theesector, de Rijksoverheid en de Vereniging Afvalbedrijven te kijken hoe koffiepads en theezakjes – net als koffiefilters – kunnen worden verwerkt in het gft-afval.

VANG wegwijzer Diftar

Als inwoners hun afval zo goed mogelijk scheiden, kan dit weer als grondstof worden gebruikt. Zo minimaliseren we het verlies van grondstoffen via het restafval. Om hier een volgende stap in te zetten kiezen steeds meer gemeenten daarom voor het werken met gedifferentieerde tarieven, oftewel diftar. Om gemeenten op weg te helpen bij het besluiten over en invoeren van diftar is door VANG-Huishoudelijk Afval een Wegwijzer Diftar ontwikkeld.

VANG wegwijzer OPK

Oud papier is de voornaamste grondstof voor het maken van nieuwe papieren en kartonnen producten. Ruim 86% van het nieuwe papier wordt gemaakt van gerecyclede papiervezels. Door gescheiden inzameling en recycling zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Een papiervezel kan namelijk tot wel zeven keer worden gerecycled. Om gemeenten op weg te helpen bij meer én betere gescheiden inzameling en recycling van oud papier en karton (OPK) is door VANG-Huishoudelijk Afval een Wegwijzer OPK ontwikkeld.

Subsidie voor ontwikkeling circulaire ambachtscentra

In 2022 ontvingen 19 gemeenten subsidie voor het opzetten of verder ontwikkelen van een circulair ambachtscentrum. In deze nieuwe plannen moeten minimaal de vijf pijlers van een circulair ambachtscentrum (milieustraat, kringloop, reparatie, sociaal en onderwijs) samenkomen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat geeft daarmee de ontwikkeling van circulaire ambachtscentra in Nederland een flinke impuls.

VANG op het Grondstoffencongres 2023

Op donderdag 30 maart 2023 organiseren de NVRD en VNG weer het jaarlijkse Gemeentelijk Grondstoffencongres. Het thema dit jaar is ‘Samen werken in de keten’. Want daar ligt de sleutel tot een circulair Nederland. Hoe komen we van ‘samen werken’ tot ‘samenwerken’?

Textielcongres 9 februari 2023

Textiel is een enorm belangrijke afvalstroom waar nog veel te bereiken is. Daarom organiseren Rijkswaterstaat en de NVRD op donderdag 9 februari 2023 een textielcongres voor gemeenten. Het doel? Kennis delen en inspireren! Aan het woord komen partijen uit de textielsector, gemeenten, recyclers en producenten. Jij bent er toch ook bij?

Onderzoek voorschoning bioafval

Om bioafval (gft, swill) goed en hoogwaardig te kunnen recyclen, is een hoge kwaliteit gewenst: een zuivere fractie zonder vervuilingen en stoorstoffen. Middelen om die kwaliteit te bereiken zijn met name een goede bronscheiding door ontdoeners (burgers, bedrijven) maar ook de voorschoning van het ingezamelde bioafval en de naschoning van producten als compost en digestaat. In dit onderzoek is gekeken hoe in Nederland al voorschoning plaatsvindt en wat de ervaringen daarmee zijn.

De VANG-Academie textiel 16 maart 2023 van start!

Tijdens de VANG-academie textiel word je in vier dagen bijgepraat over alle relevante onderwerpen op het gebied van textielinzameling en -verwerking. Van inzamelmiddelen, kwaliteit, communicatie en handhaving tot sortering en aanbestedingen. Gelijktijdig ga je actief aan de slag met een plan van aanpak voor verbetering van de textielinzameling en verwerking binnen je eigen gemeente of publieke bedrijf. Rijkswaterstaat en NVRD ondersteunen je bij de uitvoering van dat plan van aanpak, terwijl je ook kunt leren van de ervaringen van andere deelnemers. Na afronding van de VANG-academie heb je de instrumenten in handen, en de vaardigheden en kennis in pacht om de inzameling en verwerking van het textiel in jouw gemeente zowel kwalitatief als kwantitatief te optimaliseren.  
Let op: er is slechts ruimte voor 15 deelnemers. Meld je dus snel aan!

____________________________________________________________________
In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval.
Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je hier afmelden.