Bijlagen VANG-rapporten

Gepubliceerd op 23 april 2021

Rapport ‘Financiële implicaties diftar’

Bijlage 3: Evaluatienotities diverse diftargemeenten

Rapport ‘Communicatie en diftar’

Bijlage