Nieuwsbrief VANG-HHA september / oktober 2020


vang-6617 uitsnede 2
september / oktober 2020

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
Lees de online versie

Nieuwe prijsvraag voor opzetten circulair ambachtscentrum

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren door een circulair ambachtscentrum op te zetten. Om gemeenten ook dit jaar te stimuleren, is er weer een prijsvraag uitgeschreven. De best beoordeelde plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro.

Twee heldere offerte-uitvragen voor Kapelle

Gemeente Kapelle is per 1 januari 2016 begonnen met het invoeren van diftar. Huishoudens moeten betalen voor het aantal keren dat ze restafval aanbieden. Omdat de resultaten na enkele jaren stagneerden, wilde de gemeente het nieuwe afvalbeleid laten evalueren. Stap één is het opstellen van een duidelijke offerte-uitvraag.

Reist u met ons mee?

Vrijdagochtend 6 november 2020 organiseert VANG Buitenshuis de Inspiratiedag Bedrijfsafval Re-use, Re-cycle, Re-THINK! Een digitale reis langs inspirerende sprekers, prachtige voorbeelden en boeiende verhalen. U kunt vanachter uw computer meekijken met een livestream en deelnemen aan online sessies waarin we met elkaar het gesprek aangaan.

Is ontwijkgedrag een probleem in Leusden?

Gemeente Leusden voerde op 1 januari 2018 diftar in, een jaar nadat de gemeente overging op omgekeerd inzamelen. Huishoudens betalen afvalstoffenheffing naar de frequentie van het aanbieden van restafval. De bewoners brengen hun restafval naar een ondergrondse container. Een ongewenst neveneffect van deze vormen van inzamelen is dat inwoners ontwijkgedrag vertonen.

Helft gemeenten kiest voor diftar

Gemeenten maken werk van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen en de helft kiest voor diftar. Dat blijkt uit een peiling die I&O Research afgelopen voorjaar in opdracht van VANG-HHA heeft uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten. De resultaten versterken het beeld dat uit een eerdere peiling naar voren kwam: gemeenten hebben de VANG-ambities omarmd, zetten dat om in beleid, nemen maatregelen en passen hun inzamelstrategieën aan.

Resultaten hoogbouw-project internationaal goed ontvangen

De resultaten van het VANG-project hoogbouw zijn internationaal goed ontvangen. Tijdens een webinar van BeWasteWise op 15 juli 2020 zijn door VANG-HHA en de gemeente Rotterdam de inzichten uit de pilots gedeeld met een breed publiek. De goede opkomst en het aantal vragen verraden de behoefte om meer kennis en ervaringen te delen.

Nationale Kringloopweek!

Deze week, van 3 tot en met 9 oktober, is het de Nationale Kringloopweek. Het thema is ‘De kracht van de Kringloop’. Een online campagne om in deze tijd op veilige afstand toch iets te vieren!

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.