Nieuwsbrief VANG-HHA oktober 2022


Oktober 2022

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

VANG-webinar Kwaliteitsbeoordeling ingezameld gft-afval

In het nieuwe Uitvoeringsprogramma VANG-HHA krijgt kwaliteit de volle aandacht. De kwaliteit van gft-afval loopt sterkt terug terwijl de eisen voor compost strenger wordenGemeenten en verwerkers moeten samen aan de slag en daarvoor is meer sturingsinformatie nodig over de kwaliteit van het gft-afval. Wat daarbij helpt zijn duidelijke en werkbare afspraken. Hierover organiseert VANG-HHA op 1 november 2022 een webinar.

Verwerking van luier- en incontinentiemateriaal in beweging

In Nederland komt jaarlijks 200 duizend ton babyluiers van 600.000 baby’s en peuters en 200 duizend ton incontentiemateriaal van 400.000 ouderen vrij. Deze enorme luierberg vormt acht procent van het restafval in Nederland! Jarenlang werden de wegwerpluiers en het incontinentiemateriaal eigenlijk alleen maar verbrand. Maar sinds 2016 zit er schot in de recycling en speelt ook preventie een belangrijke rol.

Derde bijeenkomst koplopergroep preventie

Op 4 oktober vond de derde bijeenkomst van de koplopergroep afvalpreventie plaats. Deze gemotiveerde gemeenten en afvalinzamelaars bedachten in groepen onder leiding van experts welke acties zij kunnen uitvoeren om huishoudelijk afval in de gemeente terug te dringen. Dit deden zij rondom de thema’s: delen & lenen, herbruikbare bekers & maaltijdverpakkingen, repareren en wasbare luiers. Benieuwd naar de resultaten? Houd deze nieuwsbrief dan goed in de gaten. De acties zullen namelijk worden gebundeld in 'de Menukaart afvalpreventie' (verwacht begin 2023).

Online lunchlezing: Repareren binnen circulaire ambachtscentra

Veel producten die een mankementje hebben, kunnen na een reparatie nog prima een tweede of derde leven krijgen. Daarom is reparatie een van de vijf pijlers waarop een circulair ambachtscentrum rust. Maar hoe geef je die reparatieactiviteiten in de praktijk vorm? En hoe zorg je dat omwonenden van een circulair ambachtscentrum ook welkom zijn met kapotte spullen die zij willen blijven gebruiken?

De kick-off van de Bioafval-alliantie

Op 10 oktober 2022 heeft de kick-off van de Bioafval-alliantie plaatsgevonden. De Bioafval-alliantie is een initiatief vanuit marktpartij Sidcon en VANG-Huishoudelijk Afval om de keten bij elkaar te brengen en samen te werken aan meer en beter bioafval.
Tijdens de interactieve online sessie is input gegeven over welke doelen, projecten en werkvorm een alliantie kan hebben.

Circulaire Ambachtscentra op bezoek bij WaardeRing in Zwolle

Hoe betrek je het onderwijs bij je circulaire ambachtscentrum? Hoe pakken de verschillende circulaire ambachtscentra het aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Begin oktober kwamen afgevaardigden van circulaire ambachtscentra (CA) uit het hele land naar Zwolle. Met ’s ochtends onder andere een interactieve presentatie over de ontwikkeling van het nieuwe vmbo-keuzedeel ‘Repareren’.

Meer aandacht nodig voor ontwerpfase binnen de UPV

De Afvalconferentie op 5 oktober in Utrecht focuste op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de UPV. De huidige UPV’s hebben de inzamelpercentages verhoogd, maar sluiten verder nog te weinig aan op de opgaven voor een circulaire economie. Ze stimuleren onvoldoende ecodesign, levensduurverlenging en ketensamenwerking.

Nederland koploper papierrecycling

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) meldt dat 89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet-verpakkingen) in 2021 is ingezameld en gerecycled. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling in dat jaar op 71,4%.

____________________________________________________________________
In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval.
Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.