Nieuwsbrief VANG-HHA winter 2023/2024


winter 2023/2024

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt je via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Gemeentelijke aanpak gft-keten werpt vruchten af

Op dinsdag 31 oktober vond het Gft-congres 2023 plaats in Utrecht. De opkomst was groot: zo’n 130 gemeenteambtenaren, inzamelaars en verwerkers kwamen samen om gft-afval te bespreken. Het thema luidde ‘van keuken tot compost’ en daarmee stond de volledige gft-keten centraal. Er was dan ook veel te vertellen, getuige het volle programma.

VANG helpt gemeenten

Net als voorgaande jaren zijn gemeenten ook in 2023 op allerlei manieren ondersteund bij het realiseren van de VANG-doelstellingen. Zo hebben we (tot en met november van dit jaar) ruim 40 gemeenten met raad en daad bijgestaan rondom inhoudelijke en/of politieke vraagstukken. Ondanks de focus op beleidsinterventies ter reductie van het restafval zien we dat gemeenten, in lijn met de nieuwe doelstellingen van VANG, ook steeds meer aandacht krijgen voor de aanpak van de kwaliteit van de gescheiden stromen.

Gezamenlijke sessie Bioafval alliantie

Op dinsdagmiddag 30 januari 2024 zullen in een online-sessie de resultaten en plannen worden gedeeld van de Bioafval alliantie. De Bioafval alliantie is een platform om meer en betere recycling van bioafval te realiseren. Om dit te bereiken, is het van belang dat de hele keten samenkomt. Daarom werken in de Bioafval alliantie partijen vanuit de hele keten samen, van gemeenten tot producenten tot verwerkers. De drie werkgroepen richten zich op Meer en betere inzameling van bioafval (huishoudelijk en bedrijfsmatig), Verwerkingscapaciteit/Marktwerking en Kwaliteit van nutriëntproducten, zoals compost en digestaat.

Als je op de maillijst van de Bioafval alliantie staat, heb je al een uitnodiging met Teamslink ontvangen. Als je niet op de maillijst staat en wel interesse hebt in de sessie, kan je je alsnog aanmelden.

Stort wordt trots

Hoe richt je een milieustraat zo in dat bezoekers hun spullen makkelijk kwijt kunnen? En dat die spullen vervolgens meteen geselecteerd en gerangschikt worden voor hergebruik? In de gemeente Meierijstad weten ze wel raad met dit soort vraagstukken. Daar bouwden ze de milieustraat onlangs om tot heuse drive-thru. ‘Omdenker’ Pieter Reus en Monique van den Biggelaar van de gemeente Meierijstad kwamen er tijdens een lunchlezing in oktober over vertellen.

Analyserapport benchmark huishoudelijk afval beschikbaar

Welke inzamelstrategieën zijn het meest succesvol in het reduceren van restafval en hoe verhouden die zich tot de kosten? Wie waren de best-practices afgelopen jaar en waarom? Je leest het allemaal in het analyserapport, met een beschouwing van de gegevens van de deelnemende gemeenten (meer dan 50% van de NL-gemeenten) over peiljaar 2022.

Wie wee(g)t?

Welke gemeente of inzamelaar weegt de mini- en/of verzamelcontainers voor gft/e en/of huishoudelijk restafval? Uiteraard de gemeenten met diftar op gewicht, maar die doen het meestal ook al erg goed op afvalscheiding. Andere gemeenten die hun containers wegen roepen we op om zich te melden via addie.weenk@rws.nl. Wellicht kunnen we je helpen door enkele veelbelovende nieuwe interventies bij jou te testen. Door het wegen is het namelijk mogelijk snel en efficiënt zicht te krijgen op effecten.

VANG-Academie GFT groot succes

In 2023 is binnen het VANG-programma gestart met de VANG-academie voor textiel en GFT. Op 6 december troffen de deelnemers van de leergang GFT elkaar voor de vierde en afsluitende sessie. Vele mooie plannen passeerden de revue. Men gaf aan veel geleerd en veel inspiratie opgedaan te hebben. De Academie GFT staat ook voor 2024 op de rol. Interesse aangeven/aanmelden kan alvast via vanghuishoudelijkafval@rws.nl.

Congres PMD en OPK

Een goede kwaliteit van ingezameld PMD en OPK is belangrijk voor een hoogwaardige verwerking. Maar hoe heb je als gemeente hier invloed op? Donderdag 25 januari 2024 organiseert VANG Huishoudelijke Afval een congres over de kwaliteit en samenstelling van PMD en OPK. Tijdens deze middag presenteren experts uit de keten manieren om als gemeente de kwaliteit van het ingezamelde PMD en OPK te verbeteren. Ook worden de nieuwe handboeken voor PMD en OPK gepresenteerd. Schrijf je nu in!

AfvalCirculair.nl in een nieuw jasje

Graag laten we je weten dat de site AfvalCirculair.nl een nieuwe homepage en een nieuwe indeling heeft. Met deze nieuwe homepage hebben we een overzichtelijke etalage van al onze werkzaamheden gerealiseerd, zodat je nog gemakkelijker kunt vinden wat je zoekt. Je kan in de zoekbalk het onderwerp waar je meer informatie over zoekt intypen. Of op de blokjes op de homepage klikken. Benieuwd hoe de website er nu uit ziet? Neem dan snel een kijkje.

Save the date!

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je hier afmelden.