GFT-afval


Gft is de basis voor compostering (eventueel met voorvergisting) waarmee organisch materiaal weer (circulair) terugkomt op de bodem die gebruikt wordt voor land- en tuinbouw. Een derde(!) van het huishoudelijk restafval bestaat momenteel nog uit organisch afval. Dit restafval wordt nagescheiden of direct verbrand. In beide gevallen gaan de voor de bodem belangrijke stoffen (nutriënten, vezels) verloren.
Gft is dus een sleutelstroom als het gaat om recycledoelstellingen en een circulaire economie voor huishoudelijk afval: een goede en vergaande bronscheiding levert veel compost (en biogas). Een bijkomend voordeel is dat er door bronscheiding van gft-afval ook de andere stromen schoner blijven en beter gerecycled kunnen worden.

Uitgelicht

GFT-inzameling

Rijksoverheid, gemeenten en branche werken gezamenlijk aan het inzamelen en recyclen van meer en beter gft-afval. Overal in het land lopen projecten voor een verbeterde inzameling van gft van goede kwaliteit. Een goede kwaliteit is nodig voor de productie van hoogwaarde compost. Gft is ook grondstof voor biogas, elektriciteit, warmte en CO2.

De website van de Vereniging Afvalbedrijven geeft informatie over de inzameling en verwerking van gft. Dit kan gemeenten helpen bij het maken van weloverwogen keuzes bij hun gft-beleid.

Onderzoeksrapport: Kleinschalige verwerkingsmethoden voor gft en swill - bijdragen aan de circulaire economie binnen bestaande regelgeving en beleid

In dit onderzoeksrapport wordt van een aantal geselecteerde verwerkingsmethoden feitelijke informatie uit diverse bronnen gegeven. De verzamelde gegevens worden afgezet tegen de bestaande regelgeving en beleid.

Wel/niet-lijst GFT-afval

Wat mag wel en wat mag niet in de gft-bak? Er is behoefte aan een uniforme lijst met alle informatie over gft-afval. Vanuit verschillende partijen, zowel gemeenten, inzamelaars als verwerkers, kwam dit verzoek met als doelstelling meer gft-afval uit het restafval te oogsten en de verontreiniging van het ingezamelde gft-afval terug te dringen.

Op deze pagina vindt u de wel/niet lijst voor gft-afval, met bijbehorende documenten en communicatiematerialen.

Actueel

Aan de slag

Nieuw in de kennisbibliotheek