Nieuwsbrief VANG-HHA april 2020


vang-6617 uitsnede 2
april 2020

beeldmerk afvalscheidingHet programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
Lees de online versie

Beste nieuwsbrief-lezers,

Wat fijn dat u onze nieuwsbrief leest. In deze bijzondere tijden doen we allemaal ons best om projecten en events door te laten gaan. We passen ons aan de situatie en mogelijkheden aan. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op. Heeft u suggesties of nieuws om te delen? Dat vinden we ook leuk om te ontvangen.

Circulair Ambachtscentrum, de duurzame stap vooruit

Infografic2Eén centraal punt waar je met spullen terecht kan voor hergebruik, reparatie of recycling. Uit elk huishouden komen verschillende afgedankte producten. Nu hebben mensen zelf de keus: voer je ze af via de kringloopwinkel, de milieustraat of via het restafval? Een circulair ambachtscentrum is deskundig en helpt burgers te bepalen of iets nog hergebruikt of gerepareerd kan worden.

Slimme verwerkingscontracten zorgen voor betere kwaliteit gft-afval

gftzVerwerkingscontracten spelen een belangrijke rol voor goede kwaliteit van gescheiden afvalstromen. Het verwerkingscontract bepaalt immers voor een groot gedeelte de relatie tussen gemeente, inzamelaar en verwerker. Goede samenwerking tussen deze partijen is een essentieel aspect voor een goede kwaliteit van gft-afval.

Onderwijs en kringloop: een goede match

WaardeRingOf het nu om po, vso, vo, mbo, hbo of universiteit gaat, elke onderwijsinstelling kan baat hebben bij deelname aan een circulair ambachtscentrum. Het netwerk WaardeRing in Zwolle, waarin momenteel zo’n achttien partners samenwerken op weg naar een circulaire economie, biedt een goed voorbeeld van de vele mogelijkheden.

Amsterdam: Alval tijdens de coronacrisis

WeslyGemeenten staan voor een enorme uitdaging om met beperkte capaciteit de stad schoon te houden. Er zijn vaak niet voldoende medewerkers beschikbaar om extra rondes te rijden om grofvuil op te halen. De Amsterdamse vuilnisman Wesly vraagt in een video-boodschap de Amsterdammers om hulp.

Enquête stand van zaken gemeentelijk afval- en grondstoffenbeleid

vang-6557 homepage uitsnedeBegin april zijn vanuit VANG-HHA alle de beleidsmedewerkers en -adviseurs afval en grondstoffen van gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek naar de stand van zaken van het gemeentelijk afval- en grondstoffenbeleid. Doet u ook nog mee?

Themapagina kwaliteit online op VANG-HHA

gft-bakVanaf nu is de themapagina 'Kwaliteit’ online. Op deze pagina vindt u alle informatie vanuit VANG-HHA over het verbeteren van de kwaliteit van gescheiden ingezamelde deelstromen. De komende tijd zullen hier regelmatig nieuwe updates verschijnen, dus hou deze pagina in de gaten.

VANG-support 2020, voorbeeld gemeente Meppel

restGemeente Meppel doet het al vrij goed op het gebied van afvalscheiding. Door de invoering van omgekeerd inzamelen en de introductie van de minicontainers voor PMD en oud papier, heeft de gemeente de hoeveelheid restafval tussen 2012 en 2018 weten te verlagen van circa 250 naar iets meer dan 150 kilo. Maar de gemeente heeft ambities.

Netwerk 'Innovatie Stedelijke Afvalinzameling' (ISA)

hoogbouwSterk verstedelijkte gemeenten hebben een grote uitdaging als het gaat om de gescheiden inzameling van afval. Om de krachten te bundelen is, voortvloeiend uit het landelijke project Afvalscheiding Hoogbouw, een netwerk opgezet met circa 20 grote steden. Daarbij wordt in vijf werkgroepen kennis verzameld, opgebouwd en gedeeld.

Kamerbrief AO Circulaire Economie

logoDonderdag 16 april is er weer een AO Circulaire Economie. Afgelopen vrijdag is daarvoor een verzamelbrief verstuurd naar de Tweede Kamer. Hierin komen ook voor VANG-HHA een aantal interessante onderwerpen aan bod.

Lees de verzamelbrief (pdf, 287 kB)

Meldpunt verpakkingen is gestopt

boterhamHet meldpunt verpakkingen is per 1 januari 2020 gestopt. Voor informatie over de milieu-impact van verpakkingen kunt u nu terecht op de website van Milieu Centraal. Wilt u een melding maken over de duurzaamheid van verpakkingen? Mail dan meldpunt@kidv.nl en vermeld in uw mail het soort product, de merknaam en geef een toelichting op uw melding.

Bijeenkomsten

We zijn nog bezig met het pannen van (online) bijeenkomsten.

In het programma VANG-HHA werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.