Nieuwsbrief VANG-HHA mei / juni 2020


vang-6617 uitsnede 2
mei / juni 2020

beeldmerk afvalscheidingHet programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
Lees de online versie

Rapport effecten circulaire ambachtscentra

Met circulaire ambachtscentra komt er meer nadruk te liggen op producthergebruik in plaats van afvalverwerking. Door het bundelen van krachten wordt er voor steeds meer producten of materialen een tweede leven gevonden. Welke impact heeft een circulair ambachtscentrum? En wat weten we al over de succes- en faalfactoren? Eind 2019 voerde Antea een onderzoek uit naar de effecten van circulaire ambachtscentra.

Handreikingen aanpak vervuiling gft en textiel

Voor het goed houden en verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde afvalstromen moet het inzicht worden vergroot in het ontstaan van vervuiling bij de gescheiden inzameling: van burger tot verwerker. Wat wordt verstaan onder vervuiling, waar ontstaat de vervuiling en welke oplossingen zijn beschikbaar?

Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw

Goed gescheiden gfe-afval is makkelijker te recyclen. Maar welke instrumenten kunnen gemeenten inzetten om bronscheiding in de hoogbouw te verbeteren? Deze vraag was de inzet van een onderzoeksproject, met als resultaat een basispakket en een praktische menukaart met effectieve instrumenten voor gemeenten.

Inzamelstrategieën en ondersteuningsmogelijkheden

Op 7 mei gaf Samuel Stollman, die actief is als gemeenteadviseur VANG, een NVRDtalk en schetste de belangrijkste contouren en uitgangspunten van succesvol grondstoffenbeleid. Vervolgens ging hij in op de veelheid van vragen die leven bij gemeenten die met nieuw afvalbeleid aan de slag gaan, en op welke manier het VANG-programma deze gemeenten in 2020 kan ondersteunen.

Zelf aan de slag

Binnen 5 minuten inzicht in verbetering van uw PMD-inzameling.
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar brongescheiden inzameling van PMD-afval. Om meer handvatten te bieden hoe de resultaten uit het onderzoek kunnen worden toegepast, heeft Rijkswaterstaat een interactieve zelfbeoordelingstool ontworpen.

De VANG-doelstellingen: hoe zit dat ook alweer?

Hoe zat het ook alweer? Hoe moeten we de VANG-doelstellingen duiden? Waar komt die 100 kg/inw ook alweer vandaan? Waar staat in de officiële beleidsstukken die 30 kilo? En, hoe haalbaar is die 30 kilo eigenlijk? Koos van Dael dook voor het beantwoorden van deze vraag in de geschiedenis.

Dekbeddenproject een groot succes

Het project van Kringloop Zwolle, Noggus&Noggus en Ducky Dons om donzen dekbedden in te zamelen en te recyclen blijkt zo’n succes, dat het landelijk uitgerold wordt. Alle bij de branchevereniging BKN aangesloten kringloopbedrijven kunnen nu donzen dekbedden en donzen hoofdkussens inzamelen om ze via Ducky Dons een tweede leven te geven.

Urgente oproep: Verwerk het textieloverschot

Een bijeffect van de COVID-19 crisis is dat veel mensen hun kledingkasten extra opruimen. Als gevolg hiervan wordt er op dit moment 25-30% meer kleding ingezameld, waardoor er een overschot ontstaat. DCTV doet een oproep om grote hoeveelheden post-consumer textiel te verwerken in projecten.

Op naar de Verspillingsvrije week

Stempel Becky vvweekAcht op de tien Nederlanders willen voedselverspilling voorkomen. Goed nieuws, al kunnen ze daarbij wel wat hulp gebruiken. Om die reden vindt van 1 tot en met 7 september 2020 de Verspillingsvrije week van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling plaats. Wat kunt u met uw gemeente doen om van deze week een succes te maken?

Opzet ‘VANG-support 2020’

De opzet van VANG-support is afhankelijk van de vraag en de context. Op basis van een intakegesprek met de gemeente wordt een ‘maatwerk’-traject vormgegeven. In dit maatwerktraject kunnen zowel de VANG-adviseurs, experts van RWS en NVRD en andere gemeenten als adviesbureaus (VANG-support) worden ingezet.

Beschermingsmiddelen corona

Sinds 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Mondkapjes, handschoenen en andere beschermingsmiddelen tegen corona kun je na gebruik gewoon bij het restafval weggooien.

VANG-support 2020, enkele voorbeelden

Gemeenten weten de VANG-adviseurs te vinden. Afhankelijk van de vraag van gemeenten, komen we tot verschillende vormen van support. Zo riep de voorbereiding van een aantal ingrijpende veranderingen bij de gemeenten van ‘de BUCH’ (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) bij de beleidsadviseur praktische vragen op.

Sluisbuurt krijgt ondergronds afvalinzamelsysteem

Inwoners van de Sluisbuurt in Amsterdam kunnen straks in hun woongebouw op een centrale plek, hun afval en grondstoffen aanbieden bij meerdere inwerpopeningen van een buizenstelsel. Via die buizen worden de verschillende stromen ondergronds getransporteerd naar de inzamellocatie, waar vandaan het vervolgens verder wordt opgehaald door vuilniswagens.

In het programma VANG-HHA werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.