Nieuwsbrief VANG-HHA april 2021


vang-6617 uitsnede 2
April 2021

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Lees de online versie

Green Deal 'koffiepads en theezakjes bij het gft' getekend

Koffie- en theebedrijven in Nederland stappen met de Green Deal 'koffiepads en theezakjes bij het gft' gezamenlijk over op composteerbare koffiepads en theezakjes. De Green Deal is op initiatief van de branchevereniging Koffie & Thee Nederland gestart en is ook ondertekend door koffie- en thee- producerende bedrijven, de Vereniging Afvalbedrijven en de Rijksoverheid.

Terugblik Leernetwerkbijeenkomst circulaire ambachtscentra

De eerste en geslaagde bijeenkomst, op 18 maart 2021, van het leernetwerk stond in het teken van kennismaken en -uitwisselen tussen de initiatiefnemers uit de prijsvragen van 2019 en 2020. Het programma was gericht op ontmoeting, inspiratie, de toekomst en het versterken van het leernetwerk.

Webinar luierketen

We willen met z’n allen graag luiers inzamelen en recyclen, maar toch eindigen ze nog vooral in het restafval. Er is dus meer aandacht voor preventie én recycling nodig. In het succesvolle webinar dat op 15 april 2021 is gehouden is veel kennis gedeeld over de stand van zaken bij de aanpak van luiers en incontinentiemateriaal.

Benchmark Huishoudelijk Afval

Mede namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat roepen we gemeenten op in 2021 deel te nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval. Uw deelname aan de benchmark helpt u en anderen verder bij het behalen van de landelijke VANG-ambities: Van Afval naar Grondstof. U draagt daarmee bij aan het realiseren van een circulaire economie in Nederland.

VANG-ondersteuning Veldhoven

De gemeente Veldhoven blijft al een aantal jaren ‘steken’ op 125-130 kg/inw. Welke maatregelen moeten er genomen worden om in 2020 bij de VANG-ambitie van 30 kg/inw uit te komen? De gemeente vroeg om hier vanuit VANG-HHA te ondersteunen.

Uitgelicht

boeken kennisbib- Lunchbijeenkomst:
  'De impact van circulaire ambachtcentra meten' (26/04/21)

- Behoefteverkenning: Wensen en suggesties van gemeenten
  VANG-Huishoudelijk afval vanaf 2021

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.