Nieuwsbrief VANG-HHA april 2022


April 2022

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Benchmark Huishoudelijk Afval

Op 12 april is de Benchmark Huishoudelijk Afval 2022 gestart. In de benchmark worden de afvalprestaties vergeleken en geanalyseerd op 4 prestatiegebieden: milieu, kosten, service en vaardigheden. Dit jaar is er extra aandacht voor recycle-indicatoren, zodat meer inzicht in de circulariteit van gescheiden stromen ontstaat.

Week zonder afval 2022

Lang leve je spullen! In de Week Zonder Afval kan iedereen aan de slag om de eigen afvalberg te verkleinen. Milieu Centraal, initiatiefnemer van de week, ontwikkelde een toolkit die gebruikt kan worden om inwoners informatie en tips te geven om hun eigen afvalberg te verkleinen.

Inzicht in de kwaliteit van Afvalstromen

Steeds meer gemeenten zamelen huishoudelijk afval gescheiden in. Daarmee groeien de zorgen in de afvalsector over de kwaliteit van gescheiden materiaalstromen. Met name kwetsbare stromen zoals Plastic verpakkingsafval, Metaal en Drankenkartons (PMD) en Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), maar ook textiel en Oud Papier en Karton (OPK) zijn gevoelig voor verontreinigingen.

De NVRD-toolbox gemeenteraadsverkiezingen is weer aangevuld!

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart heeft de NVRD een toolbox ontwikkeld die gemeenteraadsleden en lokale bestuurders kunnen gebruiken bij het vormgeven van het gemeentelijke afvalbeleid. De toolbox bevat handige documenten en handreikingen met daarin meer informatie over veelvoorkomende vraagstukken bij gemeenten.

Bijeenkomst prijswinnaars circulaire ambachtscentra

Dinsdag 10 mei ontmoeten alle prijswinnaars circulaire ambachtscentra van 2019, 2020 en 2021 elkaar. Dit leernetwerk is belangrijk, ook voor andere organisaties die met het onderwerp bezig zijn. We signaleren knelpunten, ontwikkelen kennis en zetten in op oplossingsrichtingen die we delen. De prijswinnaars zijn persoonlijk per mail uitgenodigd. Heeft u deze gemist, of heeft u het project uitbesteed aan collega’s of externen?

Van één bak naar een driecomponentenbak

Ben je als gemeente bezig met de uitrol van diftar of met de introductie van afvalscheiding in de hoogbouw/gestapelde bouw? Dan is deze uitvinding wellicht iets om je bewoners kostenefficiënt mee te faciliteren. Het betreft een flexibele ring die een afvalbak verdeelt in drie compartimenten, voorzien van een pictogram: de Vriflex.

Kosteloze gescheiden inzameling verpakkingsafval voor KWD-sector

Tot 18 mei 2022 kunnen bedrijven uit de KWD-sector zich aanmelden bij Stichting Afvalfonds Verpakkingen om vanaf 2023 plastic, drankenkartons en glazen verpakkingen gescheiden aan te bieden. De kosten voor transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening. Dit door afspraken te maken met afvalinzamelaars en verwerkers, daarbij ook kijkend naar de bestaande marktsituatie. Hiermee maakt het Afvalfonds het voor bedrijven op een makkelijke manier mogelijk dat verpakkingen, in het vervolg gescheiden aangeboden kunnen worden ter recycling. Het gaat om verpakkingen die bijvoorbeeld worden weggegooid bij consumptie op het werk, in de sportkantine of het attractiepark, op school of in de horeca en daarom ook relevant voor gemeenten.

____________________________________________________________________
In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval.
Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.