Nieuwsbrief VANG-HHA februari / maart 2022


banaan-nieuwsbrief
februari / maart 2022

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Het nieuwe Uitvoeringsprogramma voor VANG - HHA is een feit!

Vandaag is de nieuwe versie van het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) gelanceerd door staatssecretaris Vivianne Heijnen (ministerie van IenW) tijdens de eerste dag van de Week van de AfvalHelden. Ook staat sinds vandaag de nieuwe website van VANG-HHA live! Nieuwsgierig naar het nieuwe uitvoeringsprogramma en de nieuwe site?

Webinar ‘Aan de slag met afvalpreventie!’

In het drukbezochte webinar, dat op 27 januari 2022 plaatsvond, hebben vier Nederlandse gemeenten tips en tricks gedeeld over hoe zij huishoudelijk afval proberen te voorkomen. En wat blijkt? Dankzij het enthousiasme van bewoners en ondernemers worden er mooie resultaten geboekt! Van deze webinar is een factsheet gemaakt. Hierin zijn de belangrijkste inzichten nog eens op een rij gezet.

Een nat/droog systeem voor fijn huishoudelijk afval in de stad?

Er ligt nog een forse uitdaging voor sterk stedelijke gebieden als het gaat om afvalscheiding. Wellicht wordt het tijd voor een ‘system redesign’ daar. Met een nat/droog systeem kunnen we het wellicht veel eenvoudiger maken voor zowel de inwoner als de gemeente. En daarbij wel goede afvalscheidingsresultaten behalen. Een pleidooi en oproep om een dergelijk systeem verder uit te werken en te beproeven.

Lunchlezing circulaire ambachtscentra: Upcyclecentrum Almere

Na een succesvolle reeks organiseren we ook dit jaar een serie lunchlezingen voor het netwerk circulaire ambachtscentra. Een uurtje kennis en inspiratie waar je hoe dan ook wat van opsteekt. Op 14 maart zetten we het Upcyclecentrum van Almere in de schijnwerpers.

Week van de AfvalHelden 2022 - 7 tot en met 13 maart

Afvalinzameling, groenbeheer, reiniging en verwerking: werk dat essentieel is voor een slim gebruik van afval en grondstoffen en een goed draaiende samenleving. De Week van de AfvalHelden is dé week om medewerkers in de afval-, reinigings- en openbaarbeheer-branche extra in het zonnetje te zetten. Dit kan op tal van manieren.

Handreiking introduceren ‘Ja/Ja-sticker’

Er leven bij gemeenten die de ja/ja-sticker willen introduceren veel vragen rondom het proces van implementatie. De juridische aspecten en de betrokkenheid van uiteenlopende stakeholders vereisen een planmatige aanpak en zorgvuldige communicatie. Deze handreiking biedt gemeenten hierbij ondersteuning door middel van een concreet stappenplan.

ONF-vergisting in afvalcijfers

Bij nascheiding van huishoudelijk restafval wordt in een eerste stap vaak het bioafval afgescheiden, de organische natte fractie (ONF) genoemd. In Nederland mag deze niet meer tot compost verwerkt worden omdat het in contact is geweest met restafval. Veelal wordt het ONF vergist, waarbij het digestaat wordt verbrand, al dan niet na ontwatering.

____________________________________________________________________
In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval.
Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.