Nieuwsbrief VANG-HHA september 2023


september 2023

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt je via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Lachgastoolkit voor gemeenten en milieustraten

Sinds begin 2023 zien gemeenten, inzamelaars en afvalverwerkers een grote toename aan illegale dumpingen van lachgascilinders in de openbare ruimte en bij het restafval. Dit leidt tot gevaarlijke situaties vanwege ontploffingsgevaar. De Wet milieubeheer verplicht gemeenten tot het inzamelen van huishoudelijk afval. Het Rijk heeft een toolkit ontwikkeld met informatie over lachgas, zodat gemeenten en milieustraten precies weten hoe ze moeten handelen.

Vervoer van aangetroffen en in beslag genomen gevaarlijke stoffen door overheden

De landen die zijn aangesloten bij het ADR hebben gezamenlijk besloten dat de artikelen 1.1.3.1 d) en e) van het ADR zo uitgelegd moeten worden dat het vervoer door overheden van aangetroffen of in beslag genomen gevaarlijke stoffen niet onder de reikwijdte van het ADR valt. Deze stoffen mogen door overheidsdiensten of onder hun toezicht vervoerd worden zonder dat voorschriften uit het ADR van toepassing zijn. De enige voorwaarde is dat het vervoer veilig plaatsvindt.

Voedselresten: ontstaan en verwerking

Voedselresten (GFE) vormen een substantieel deel van het afval van huishoudens. De meeste huishoudens buiten de grote steden hebben de mogelijkheid deze voedselresten gescheiden aan te bieden met het gft-afval. Maar de praktijk leert dat ook bij deze huishoudens de meeste voedselresten alsnog bij het restafval belanden. De met het gft ingezamelde voedselresten worden omgezet in biogas en/of gecomposteerd.

Vragenlijst voor gemeenten over de ja/ja-sticker

Heeft jouw gemeente (nog) géén ja/ja-sticker ingevoerd? Dan zijn wij benieuwd naar de redenen hiervoor en mogelijke belemmeringen die je ervaart. Ook als jouw gemeente de invoering van de ja/ja-sticker aan het voorbereiden is of als dit onderwerp (nog) niet op de agenda staat. Zou je deze vragenlijst over de ja/ja-sticker in willen vullen? Dit duurt circa 2 minuten. De inzendingen geven ons inzicht in de belemmeringen die gemeenten ervaren bij de invoering van de ja/ja-sticker. De vragenlijst is onderdeel van een onderzoek dat Stantec in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoert. Alvast bedankt!

GFT-congres 2023

Dit jaar vindt op dinsdag 31 oktober het GFT-congres plaats. Het thema van die dag is ‘van keuken tot compost’ en gaat specifiek over de inzameling en verwerking van huishoudelijk gft-afval. Hoe zorg je dat kwalitatief goed gft wordt ingezameld? Hoe communiceer je naar je inwoners? En hoe zorg je voor goede informatieoverdracht over kwaliteit in de keten? Daarnaast denken we graag met jullie na over de toekomst van het inzamelen van gft.

Gemeenten: meld je aan voor de webinar over zindelijkheidstraining!

Wist je dat kinderen tegenwoordig 1,5 jaar later zindelijk worden dan in 1990? Door eerder te beginnen met zindelijkheidstraining, kan 25% luierafval worden voorkomen en kunnen gezinnen 500 euro per kind besparen. VANG-HHA organiseert daarom op 26 september van 10.00 – 11.00 u een webinar over zindelijkheidstraining. Er komen twee aanbieders van zindelijkheidstraining aan het woord: de Plasklas en de Pot Op. Zij werken graag met gemeenten en gezinnen samen om kinderen te helpen eerder zindelijk te worden.

Gratis advies voor KWD-bedrijven met circulaire ambities

Wil je dat bedrijven uit de KDW-sector binnen je gemeente aan de slag gaan met het verminderen van afval of de afvalscheiding verbeteren? Wil je dat ze starten met circulair inkopen of voedselverspilling tegengaan? Wijs ze dan op het gratis advies-op-maat-traject van VANG Buitenshuis. VANG Buitenshuis biedt vijf gratis adviestrajecten op maat aan voor bedrijven die circulair willen worden.

lunchlezing: Gedragsinterventies op de milieustraat

Op 2 oktober geeft het programma Circulaire ambachtscentra een online lunchlezing gedragsinterventies op de milieustraat. Hoe kun je een milieustraat vanuit gedragskennis zo optimaal mogelijk inrichten, zodat er zo veel mogelijk herbruikbare spullen worden ingezameld. En in Meierijstad is een veldproef van start gegaan voor het aanleveren van herbruikbare spullen op de milieustraat.

Inspiratiedag Bedrijfsafval, 16 november 2023

Op de Inspiratiedag ‘Bedrijfsafval, daar zit muziek in’ delen we ervaringen van gemeenten, provincies en bedrijven op het gebied van circulaire bedrijfsvoering en ieder zijn rol daarin. Wat komt er op bedrijven af, welke rol heeft de gemeente hierin en hoe zit het met haar eigen bedrijfsvoering, wat is de rol van logistiek, en wat gebeurt er op bedrijventerreinen? En hoe kun je gedragsbeïnvloeding hiervoor gericht inzetten?

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je hier afmelden.