Handboeken


Wil je als gemeente aan de slag met een afvalstroom? Gebruik dan de handboeken van VANG. Je leert over het belang en de wettelijke kaders. Ook leer je de verschillende afvalketens begrijpen én beïnvloeden. Je krijgt kennis over praktische instrumenten waarmee je kunt sturen op kwaliteit. Denk aan meten en monitoren, inzamelvoorzieningen, communicatie en gedragsverandering.

Handboek PMD

PMD is een van de grote afvalstromen, daarom is het belangrijk dat je hier als gemeente een rol in speelt.

Handboek OPK

Oud papier en karton zijn waardevolle grondstoffen. Daarom is het belangrijk dat we oud papier en karton (OPK) dat wordt weggegooid effectief verwerken.

Handboek Textiel

Textielinzameling, recycling en de transitie naar circulair textiel. Het begint met een schone stroom textiel.

Handboek GFT

Goede kwaliteit van gft-afval is een vereiste voor hoogwaardige compost. Maar hoe kunnen we hier samen voor zorgen?

Handboek diftar

Het diftarsysteem is een effectieve methode gebleken om inwoners aan te zetten tot meer afvalscheiding. Het principe van deze financiële prikkel is eenvoudig: goed scheiden betekent minder betalen. In de zomer van 2024 volgt een geüpdate versie van dit document. Houd onze nieuwsbrief goed in de gaten.