Nieuwsbrief VANG-HHA januari 2021


vang-6617 uitsnede 2
januari 2021

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
Lees de online versie

Gft Wel/Niet lijst

In 2020 is er een record hoeveelheid aan huishoudelijk gft-afval ingezameld. Veel mensen hebben thuis gewerkt en in de tuin gewerkt, waardoor er veel is ingezameld. Ook hebben mensen via de in 2020 gepubliceerde gft-wel/niet lijst de juiste bak gevonden.

Jongeren centraal bij eerste succesvolle lunchlezing

Met meer dan 100 deelnemers was de eerste online lunchlezing voor Circulaire Ambachtscentra een groot succes. Naast twee presentaties werden er in de chat volop vragen gesteld en beantwoord, waarbij de deelnemers actief meededen.

Pilot InzamelHelden Delft zorgt voor minder restafval

In de binnenstad van Delft is er op het gebied van afvalscheiding nog veel terrein te winnen. Een jaar geleden begon daarom, onder leiding van Avalex en gemeente Delft, de proef met InzamelHelden, waarbij afval van inwoners, winkels, horeca en kantoren dagelijks wordt opgehaald met een elektrische bakfiets.

Onderzoek diftar, de feiten op een rij

Verschillende gemeenten zijn de afgelopen jaren overgestapt op een afvalstoffenheffing die is gebaseerd op gedifferentieerde tarieven (‘diftar’). Het aandeel ‘diftar-gemeenten’ in Nederland groeit al enige en meestal zijn de gevolgen van diftar positief voor afvalscheiding en de afvalstoffenheffing. Maar het onderwerp staat ook vaak garant voor een stevige (politieke) discussie.

VANG-Support in 2021

De voorbereidingen voor een nieuw VANG-programma (2021 en verder) zijn in volle gang. Dat betekent niet dat uw vragen op het gebied van ontwikkeling en optimalisering van afval-/grondstoffenbeleid onbeantwoord blijven. Ook in 2021 zijn wij beschikbaar om u hierbij te ondersteunen.

Uitvoeringsprogramma VANG-HHA 2020 in beeld

In 2020 zijn er vanuit het programma VANG-HHA weer vele activiteiten georganiseerd en producten en diensten geleverd.

Webinar kwaliteit afvalstromen

Een goede kwaliteit van afvalstromen is een belangrijke voorwaarde voor de hergebruik van grondstoffen. Wat is de stand van zaken rondom de kwaliteit van afvalstromen? En wat kunnen verschillende partijen in de keten doen om de kwaliteit zo goed mogelijk te houden? Donderdag 11 februari 2021, van 11.00u tot 12.00u organiseert K+V een webinar over dit onderwerp. Deelname is gratis.

Bijeenkomsten

Circulaire Ambachtscentra tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie:

Digitale Expeditie Upcyclecentrum

Kick-off: Repareren en nieuwe circulaire banen stimuleren

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.