Nieuwsbrief VANG-HHA februari 2024


februari 2024

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt je via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Oproep: Bioafval alliantie op zoek naar nieuwe deelnemers

Om meer bioafval beter te recyclen, is het van belang dat de hele keten samenwerkt, van gemeenten tot producenten en verwerkers. De Bioafval alliantie helpt daarbij, als platform waarop deze keten samenkomt en kennis deelt. Vanuit drie werkgroepen werken ze aan gezamenlijke problemen en oplossingen. Voor deze werkgroepen zoeken we enthousiaste mensen die de Bioafval alliantie naar een hoger niveau kunnen tillen.

Communiceren over afvalpreventie? HVC geeft goede voorbeeld

Om de circulaire doelstellingen te halen, is meer nodig dan afval scheiden en recyclen. De roep om minder afval te produceren wordt steeds luider. Maar hoe communiceer je hier als gemeente of afvalverwerker over? HVC startte een campagne om Nederlanders bewust te maken van de impact van hun afval. Het doel? Een afvalvrij Nederland. Met deze campagne wil HVC andere afvalverwerkers, gemeenten en consumenten inspireren ook een stap extra te doen voor minder afval. Benieuwd hoe het bedrijf dit doet? Lees het interview met Vibeke Helder van HVC.

Stimuleren afzet tweedehands meubels

Om ervoor te zorgen dat hergebruik toeneemt, is het belangrijk dat de vraag naar deze producten groeit. Daarom hebben we in kaart gebracht wat belemmeringen zijn van consumenten om te kiezen voor tweedehands meubels en hebben we inzicht gekregen in kansrijke aangrijpingspunten om verschillende doelgroepen te bereiken. Met als doel dat de afzet van meubels via onder andere Circulaire Ambachtscentra wordt vergroot en dat het aanbod van tweedehands meubels beter aansluit op de vraag naar tweedehands meubels.

Meld je nu aan voor de Benchmark huishoudelijk afval

In de benchmark huishoudelijk afval van de NVRD vergelijken gemeenten en publieke organisaties hun aanpak en prestaties op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. Deelnemers worden geprikkeld om van elkaar te leren. Tijdens de bijeenkomsten wisselt men ervaringen en best practices uit. Binnenkort start weer een nieuwe editie! Doe je ook mee?

Inschrijven participatiebijeenkomsten gemeenten en inzamelaars inzake de verkenning landelijke standaardisering van afvalscheiding en inzameling

In de afgelopen nieuwsbrief VANG-HHA van januari is de aftrap van het participatietraject standaardisering aangekondigd. De bijeenkomsten voor gemeenten en inzamelaars vinden plaats op de volgende data:

Inhoudelijk begint de middag rond 12:45u. Voorafgaand zal vanaf 12:00u een vegetarisch lunch aanwezig zijn. De sessie zal tot ongeveer 15:30u duren.

De VANG academie textiel gaat in april weer van start!

Tijdens de VANG academie textiel word je in vier dagen gedurende het jaar bijgepraat over alle relevante onderwerpen op het gebied van textielinzameling en -verwerking. Van inzamelmiddelen, kwaliteit, communicatie, gedrag en handhaving tot sortering en aanbestedingen. Gelijktijdig ga je actief aan de slag met een plan van aanpak voor verbetering van de textielinzameling en verwerking binnen de eigen gemeente of publieke bedrijf. RWS en NVRD ondersteunen je bij de uitvoering van dat plan van aanpak, terwijl je ook kunt leren van de ervaringen van andere deelnemers.

Verslag netwerkdag circulair ambachtscentrum 2024

Hoe zet je als gemeente een circulair ambachtscentrum op? En hoe overleef je als circulair netwerk in een lineaire economie? Met dit soort vragen kwamen er veel mensen op 1 februari 2024 naar de Netwerkdag Circulair Ambachtscentrum in het Hof van Cartesius. Het thema van de dag was circulaire businessmodellen. Op het puntje van zo’n 60 stoelen werd er geluisterd naar presentaties over hoe zo’n businessmodel eruit kan zien. En – belangrijk! – hoe je je circulaire activiteiten ook financieel gezond kunt maken.

Uitgelicht

Save the date:

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je hier afmelden.