Oud papier en karton


Huishoudelijk afval bestaat voor gemiddeld 19% uit papier en karton.  Jaarlijks wordt er door huishoudens circa 79% papier en karton gescheiden aangeleverd. Het oud papier en karton van huishoudens heeft een diverse samenstelling maar bevat ook vervuilingen. Daarom wordt het gesorteerd en ontdaan van vervuilingen zoals restafval, voedselresten en nietjes. Het gesorteerde oud papier wordt per soort geperst in balen en vervolgens getransporteerd naar papier- en kartonfabrieken om ingezet te worden als grondstof.


Actueel

Aan de slag

Nieuw in de kennisbibliotheek