Nieuwsbrief VANG-HHA maart 2024


maart 2024

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt je via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Nieuwe VANG-HHA recycledoelstelling!

Tot en met 2020 had VANG-HHA als streefdoel: de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner terugbrengen tot onder de 100 kilo. Daar zijn gemeenten goed mee aan de slag gegaan en dat leidde al tot veel minder restafval. Helaas blijkt niet al het gescheiden afval geschikt voor recycling en wordt een deel alsnog verbrand. Ook ligt er vanuit Europa een nieuwe norm: in 2035 moet 65% van al ons afval gerecycled worden. Daarom is het nu tijd voor een volgende stap! Minder kilo's, meer procenten.

VANG Academie textiel en gft binnenkort weer van start

De VANG academie textiel gaat dit jaar op 9 april van start. En de VANG academie gft begint op 8 mei. Meld je snel aan! In een VANG-academie gaat een groep gemeenten en bedrijven concreet aan de slag met het verbeteren van de inzameling van een bepaalde grondstoffenstroom. De deelnemers doen kennis op van de gehele keten, verkennen hun eigen plaats in de keten, leren over instrumenten die gemeenten kunnen inzetten en inspireren elkaar met praktijkervaringen en oplossingen.

PMD: ja of nee? Nieuwe wel/niet lijst helpt burger bij scheiden

De grote diversiteit van afvalsoorten maakt dat inwoners het lastig vinden om goed te scheiden. Ook bij de PMD-inzameling streven we naar een hogere kwaliteit van het ingezamelde materiaal. Want als we beter inzamelen zorgt dat voor een hoger recyclepercentage. Een deel van de oplossing zit voor PMD (plastic, metaal en drankkarton) in een heldere lijst met wat er wel en niet bij het PMD mag.

Participatietraject uitgesteld

Helaas moet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de start van het participatietraject rond de verkenning naar de (on)mogelijkheden van standaardisering van afvalscheiding en -inzameling door onvoorziene omstandigheden uitstellen. Door grote drukte op meerdere dossiers die op korte termijn de aandacht vragen, ziet het ministerie zich hier helaas toe genoodzaakt. Daarbij benadrukt het ministerie dat zowel de verkenning als jouw zienswijzen op dit onderwerp onverminderd van belang blijven en dat zodra de situatie het toelaat het participatietraject weer wordt opgepakt om je de mogelijkheid te geven je standpunten, ideeën en meningen over dit onderwerp met ons te delen.

Gemeenten hard nodig voor een circulaire textielketen

Elk jaar worden er duizenden kilo’s textiel afgedankt. Met een flinke stroom afval tot gevolg. Bij het goed verwerken van die stroom valt nog een flinke stap te maken. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Ze hebben niet alleen invloed op hoe textiel ingezameld wordt. Ze kunnen ook hun inwoners stimuleren om minder kleding te kopen, of tweedehands. Of om hun kleding te laten repareren. Maar hoe pak je zoiets aan? En wat doen de Rijksoverheid, producenten en gemeenten op het gebied van textiel? Deze vragen en meer kwamen aan bod tijdens het VANG-textielcongres, georganiseerd door Rijkswaterstaat en de NVRD.

Slimme camera's bestrijden vervuiling in gescheiden afvalstromen

Nieuwe technologieën beloven de strijd tegen vervuiling in door inwoners of bedrijven aangeboden containers met gescheiden afval te winnen. Op een workshop in februari 2023 toonden verschillende leveranciers hun oplossingen met camera's, chipregistratie en kunstmatige intelligentie (AI). De technologie leek klaar voor gebruik maar gemeenten en samenwerkingsverbanden waren nog terughoudend. Inmiddels zijn de eerste toepassingen met succes gerealiseerd.

Luister de podcast over het NPCE en Circulaire ambachtscentra

In de podcast ‘Achter de schermen bij Nederland’ is pas geleden aflevering 3 verschenen. In deze aflevering hoor je wat het Nationaal Programma Circulaire Economie beoogt en hoe lokale Circulaire ambachtscentra hier concreet aan bijdragen. Aan het woord komen Martijn Tak van het ministerie van IenW en Sabrina van der Linden van Rijkswaterstaat. Gespreksleider van deze laagdrempelige en lekker wegluisterende podcast is Maurice Lede.

Vooruitkomen doe je samen

Van november tot februari stond er een vragenlijst open over de kennisbehoefte van circulaire ambachtscentra en de toegevoegde waarde van het programma. Een belangrijke aanleiding voor de vragenlijst was om te peilen of er behoefte is aan een koplopergroep. 42 mensen hebben onze vragenlijst ingevuld. Deze groep bestond uit 15 mensen in de ontwikkelfase ‘verrichten en gevorderd’ (ook wel koplopers genoemd) en 20 mensen in de fase ‘richten en inrichten’ (ook starters genoemd).

Uitgelicht

Save the date:

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je hier afmelden.