Opbrengst 4 jaar VANG-support

Gepubliceerd op 17 maart 2021

Sinds 2017 heeft een flink aantal gemeenten gebruik gemaakt van VANG-support. De resultaten hiervan vindt u op deze site. Van ruim 50 trajecten is de opbrengst weergegeven. Dit kan andere gemeenten helpen en inspireren bij het (uitvoeren van) afval- en grondstoffenbeleid.

Opbrengst 4 jaar VANG-support
Thema Onderwerp Aanvrager (jaar) Resultaat
Afvalinzameling binnenstad Afvalinzameling binnenstad Haarlem (2019) Product: rapportage ‘Inventarisatie systemen gescheiden afvalinzameling in compacte binnensteden (pdf, 2.4 MB)
Afvalinzameling hoogbouw Afvalinzameling nieuwe (hoogbouw-)wijk Ouder-Amstel (2020) Product: rapportage ‘Verkenning inzamelconcepten voor De Nieuwe Kern (pdf, 1.9 MB)
Beleid scenario’s Scenario's doorrekenen Dongen (2018) Product: rapportage ‘Notitie VANG-Support Dongen (pdf, 441 kB)
Beleid scenario’s Scenarioberekeningen Hendrik-Ido-Ambacht (2018) Product: rapportage ‘Van Afval naar Grondstof in Hendrik-Ido-Ambacht (pdf, 1 MB)
Beleid scenario’s Ondersteuning voorbereidende fase beleidsplan Lansingerland (2017) Product 1: rapportage ‘Mogelijke toekomstscenario’s (pdf, 255 kB)
Product 2: rapportage ‘Verslag brainstormsessie (pdf, 129 kB)
Beleid scenario’s Scenario's doorrekenen Westerwolde (2018) Product: rapportage ‘Van Afval naar Grondstof in Westerwolde (pdf, 1.6 MB)
Beleid voorbereiding Sparringpartner ontwikkeling afvalbeleid Lingewaard (2018) Product: procesbegeleiding o.a. inspiratie-avond: zie raadsinformatie maart 2017 en youtube voor samenvatting
Beleid voorbereiding Nog te nemen maatregelen Oldambt (2019) Product: rapportage ‘Verkenning kansen en mogelijkheden voor behalen VANG-ambities: verslag workshop incl. bijlagen (pdf, 3.2 MB)
Beleid voorbereiding Sparringpartner doorontwikkeling afvalbeleid Veldhoven (2018) Product: rapportage ‘Advies over mogelijkheden waarmee de hoeveelheid restafval in de gemeente Veldhoven verder te verminderen is (pdf, 1 MB)
Beleid voorbereiding Second opinion en begeleiding bewonersavond Venray (2020) Product: rapportage ‘Verslag en presentatie raadsavond afvalbeheer gemeente Venray (pdf, 1.9 MB)
Beleid voorbereiding Ondersteuning bij doorontwikkeling afvalbeleid Westervoort / JMA (2019) Product: procesbegeleiding met o.a. presentatie voor gemeenteraad (pdf, 516 kB)
Circulair Ambachtscentrum Van milieustraat naar circulair ambachtscentrum Rotterdam (2019) Product: presentatie ‘Mogelijkheden circulaire hotspot gemeente Rotterdam (pdf, 1 MB)
Communicatie app feedback Advies inhoud en vormgeving app feedback op maat ROVA (2017) Product: rapportage met voorbeelden app en programma van eisen (pdf, 1 MB)
Communicatie doelgroep Studenten betrekken bij afvalscheiding Amstelveen 
(2017)
Product 1: sheets training (pdf, 3 MB)
Product 2: overzicht kern campagne (pdf, 445 kB)
Communicatie evaluatie Evaluatie communicatiebeleid Lansingerland (2019) Product: rapportage ‘Evaluatie communicatiecampagne (pdf, 2.6 MB)
Communicatie pilots Ondersteuning bij communicatie en gedrag Katwijk (2019) Product: rapportage ‘Pilots voor een betere afvalscheiding in Katwijk (pdf, 371 kB)
Communicatie verandering Ondersteuning bij communicatie en gedrag Haarlemmermeer (2019) Product: rapportage ‘Overzicht werkzaamheden (pdf, 105 kB)
Communicatie verandering Communicatie nieuw afvalbeleid Hellevoetsluis (2018) Product 1: rapportage ‘Do’s in communicatie nieuw afval-beleid (pdf, 494 kB)
Product 2: ‘Naar Omgekeerd Inzamelen - Uitvoeringsplan communicatie met inwoners 1e fase (pdf, 685 kB)
Communicatie verandering Ondersteuning communicatie Sluis (2020) Product: rapportage ‘Communicatie rondom nieuw grond-stoffenbeleid (pdf, 821 kB)
Diftar communicatie Proces + communicatie rondom diftar Heiloo (2018) Product 1: rapportage ‘Achtergrondinformatie gedragsinformatie (pdf, 710 kB)
Product 2: rapportage ‘Campagne uitrol PMD-minicontainers (pdf, 532 kB)
Product 3: rapportage ‘Omgaan met weerstand (pdf, 258 kB)
Diftar communicatie (Aanzet voor een) communicatieplan Leeuwarden (2020) Product: rapportage ‘Invoering “GOED SCHEIDEN LOONT" Communicatiekader (pdf, 1.6 MB)'
Diftar evaluatie Voorbereiding diftar-evaluatie Kapelle (2019) Product: rapportage ‘Opdrachtomschrijving: evaluatie diftar (pdf, 185 kB)
Diftar flankerend beleid Financiële consequenties flankerend beleid diftar Castricum (2018) Product: rapportage ‘Notitie VANG Support Castricum (pdf, 405 kB)
Diftar voorbereiding Ondersteuning Diftar Alphen a/d Rijn (2019) Product 1: rapportage ‘Van Afval naar Grondstof in Alphen aan den Rijn (pdf, 930 kB)
Product 2: presentatie ‘Afvalinzameling in Nederland (pdf, 628 kB)
Diftar voorbereiding Diftar + toerisme Bergen (2018) Product: rapportage ‘VANG Support Gemeente Bergen (NH) (pdf, 2.8 MB)
Diftar voorbereiding Ondersteuning diftar Buha (2020) Product: rapportage ‘Jij sorteert, wij recyclen. Grondstoffenplan gemeente Doetinchem 2020-2024 (pdf, 3 MB)
Diftar voorbereiding Ondersteuning diftar Elburg (2019) Product 1: rapportage ‘Raadsvoorstel invoering diftar (pdf, 3.6 MB)
Product 2: rapportage ‘Notitie invoering diftar (pdf, 1.5 MB)
Product 3: rapportage ‘Infographic diftar (pdf, 232 kB)
Product 4: rapportage ‘Bijlage gevolgen tarief inwoners (pdf, 45 kB)
Diftar voorbereiding Diftaronderzoek Irado (2019) Product 1: rapportage ‘Verkenning mogelijkheden diftar voor Capelle a/d IJssel, Schiedam en Vlaardingen (pdf, 8.4 MB)
Product 2: rapportage ‘Doorrekening diftar Capelle a/d IJssel (pdf, 150 kB)
Product 3: rapportage ‘Doorrekening diftar Schiedam (pdf, 147 kB)
Product 4: rapportage ‘Doorrekening diftar Vlaardingen (pdf, 147 kB)
Diftar voorbereiding Ondersteuning diftar Oldebroek 
(2019)
Product: rapportage ‘Notitie invoering tariefprikkel (pdf, 387 kB)
Diftar voorbereiding Diftarvariant doorrekenen Tytjerksteradiel (2018) Product: rapportage ‘Memo VANG-support Tytsjerksteradiel (pdf, 761 kB)
Diftar voorbereiding Diftaronderzoek Utrechtse Heuvelrug (2019) Product: rapportage ‘Verkenning mogelijkheden diftar Gemeente Utrechtse Heuvelrug (pdf, 955 kB)
Diftar voorbereiding Diftaronderzoek Veldhoven (2020) Product 1: rapportage ‘Scenariostudie afvalinzameling en - verwerking Veldhoven (pdf, 456 kB)
Product 2: rekensheet ‘Rekentool diftar en omgekeerd inzamelen (pdf, 250 kB)
GFT optimaliseren Optimaliseren GFT-inzameling Vlaardingen (2018) Product: rapportage ‘Memo uitgangspunten uitzetten minicontainers (pdf, 88 kB)
Hoogbouw GFT Ondersteunen uitvoering pilot GFE in hoogbouw Leiden (2019) Product: rapportage ‘Plan van aanpak pilot gescheiden GFT inzameling hoogbouw (pdf, 1.4 MB)
Hoogbouw GFT/PMD Inzameling GFE en PMD Wijk bij Duurstede (2020) Product: rapportage ‘Stappenplan afvalinzameling hoogbouw (pdf, 5.5 MB)
Kwaliteit grondstoffen Plan van aanpak kwaliteit grondstoffen Dar (2019) Product: rapportage ‘Verbeteren kwaliteit van gft, plastic+ en textiel (pdf, 1 MB)
Luierinzameling Inzamelstructuur luierafval Buha (2018) Product: rapportage ‘Onderzoeksrapport Luierinzameling Buha (pdf, 1.8 MB)
Milieustraat Selectiecriteria adviseur begeleiding traject milieustraten Krimpenerwaard (2017) Product: rapportage ‘offerteuitvraag (pdf, 1.2 MB)
Milieustraat Milieustraat Uitgeest (2018) Product: rapportage ‘Uitwerking Notitie positionering Milieustraten (pdf, 1 MB)
Nascheiding Voor- en nadelen nascheiding Westland (2018) Product: rapportage ‘Verkenning van de bijdrage van nascheiding restafval aan het behalen VANG-ambities (pdf, 1.2 MB)
Omgekeerd inzamelen communicatie Ondersteuning communicatie bij omgekeerd inzamelen AVRI (2019) Product: rapportage ‘Second opinion motivatiecampagne – Afvalscheiden Heel Gewoon (pdf, 818 kB)
Omgekeerd inzamelen communicatie Ondersteunen communicatie afvalscheiding, OI, 0-aanbieders Beuningen (2018) Product: beschrijving werkzaamheden (pdf, 431 kB)
Omgekeerd inzamelen communicatie Goed gebruik afvalvoorzieningen Delft (2019) Product 1: rapportage ‘VANG-Support Delft (pdf, 390 kB)
Product 2: rapportage ‘PvA aanbieden grofvuil (pdf, 571 kB)
Product 3: rapportage ‘PvA informatiestand afvalscheiding (pdf, 1 MB)
Omgekeerd inzamelen communicatie Doelgroepcommunicatie bij invoering omgekeerd inzamelen Epe (2018) Product: rapportage ‘Communicatiecheck Epe – Samen Slim Inzamelen (pdf, 589 kB)
Omgekeerd inzamelen communicatie Plan van aanpak communicatie hoogbouw Haarlem (2018) Product: rapportage ‘Afvalscheiding in Meerwijk (pdf, 429 kB)
Omgekeerd inzamelen communicatie Omgaan met nul-aanbiedingen en dumpingen Leusden (2018) Product: rapportage ‘Adviesnotitie Ontwijkgedrag gemeente Leusden (pdf, 325 kB)
Omgekeerd inzamelen evaluatie Evaluatie omgekeerd inzamelen Baarn (2020) Product: rapportage ‘Tussentijdse evaluatie Omgekeerd Inzamelen (pdf, 858 kB)
Omgekeerd inzamelen implementatie Plan van aanpak Weesp GAD (2018) Product: rapportage ‘Startnotitie Verandering afvalinzameling Centrum Weesp (pdf, 217 kB)
Omgekeerd inzamelen locatie verzamelcontainers Processchema locatiebepaling ondergrondse containers RAD Hoeksche Waard (2018) Product: rapportage ‘Plaatsingsprocedure ondergrondse containers Omgekeerd Inzamelen (pdf, 281 kB)
Omgekeerd inzamelen voorbereiding Organiseren draagvlak besluitvorming OI Nieuwegein (2018) Product: presentatie RaadsInformatieAvond (pdf, 3.8 MB)
Participatie Voorbereiding participatietraject Diemen (2019) Product: rapportage ‘Participatie afvalbeleid (pdf, 1.9 MB)
PMD / kunststof inzameling Verkennen inzamelen brede fractie Pijnacker-Nootdorp (2018) Product: rapportage ‘Analyse integrale inzameling kunststoffractie (pdf, 1 MB)
Textiel Meedenken businesscase textielketen Utrechtse Heuvelrug  (2017) Product: rapportage ‘Optimalisering textielketen in Utrechtse Heuvelrug (pdf, 273 kB)